< Takaisin hankkeisiin

Eastwards On the Air – development of regional and cultural cooperation
Rahoitusohjelma Euregio Karelia naapuruusohjelma 2001-2006

Hankkeen tavoite

Hankkeen tarkoituksena oli kehittää viestintää ohjelma-alueella, luoda toimiva radiolähetysverkko, syventää kirjeenvaihtajaverkostoa, lisätä uutisointia rajan yli molempiin suuntiin ja yhteistyötä paikallishallinnon kanssa. Hankkeen avulla pyrittiin elvyttämään yhteistä rajaylittävää kulttuuriperinnettä. Lisäksi pyrittiin tiedottamisen myötä vähentämään sosiaalisia ja terveydellisiä ongelmia Karjalassa (ennaltaehkäisevä huumeiden vastainen työ).

Keskeiset toimenpiteet

• Kirjeenvaihtaja/uutisvihjeverkoston perustaminen, • Tiedotusyhteistyö rajaviranomaisten kanssa, • Radio-ohjelmien tuottaminen lähialueyhteistyöstä, Karjalan kulttuurista ja elämästä, hankkeiden etenemisestä • Vartiuksen rajanylityspaikan valvominen, siitä tiedottaminen • Kostamuksen ja Karjalan huume- ja terveystilanteen seuraaminen ja uutiskatsausten valmistelu, hoito- ja avunsaanti mahdollisuuksista tiedottaminen, • Asiantuntijavaihtojen aloittaminen Petroskoin radion ja Petroskoin yliopiston kanssa

Hankkeen tulokset

Kirjeenvaihtajaverkosto/ uutisvihjeverkosto saatiin toimivaksi, samoin kuin tiedotusyhteistyö rajaviranomaisten kanssa. Uutisten julkaisu Karjalasta ja lähialueyhteistyöstä saatiin hankkeen aikana päivittäiseksi ja niiden määrää täyttämään projektisuunnitelman määrälliset tavoitteet (keskimäärin 3-5 uutista arkipäivässä). Yhteensä uutisia tuotettiin ja julkaistiin hankkeen aikana noin 2 000 kappaletta. Hankkeen aikana tehtiin yhteensä noin 900 radio ohjelmaa, sisältäen haastatteluja lähialueyhteistyöstä, Karjalan kulttuurista ja elämästä. Lisäksi tehtiin kaksi hanke-esittelyä viikossa, joissa seurattiin hankkeiden tavoitteita, etenemistä ja toimintaa. Hankkeessa myös seurattiin Vartiuksen rajanylityspaikan liikennettä ja tiedotettiin mahdollisista ruuhkista. Kostamuksen keskussairaalan kanssa seurattiin Kostamuksen ja Karjalan huume- ja terveystilannetta viikoittain sekä tehtiin aiheesta uutiskatsauksia. Samoin tiedotettiin huumeidenkäyttäjien ja alkoholistien hoito- ja avunsaantimahdollisuuksista. Haastatteluista 150 tehtiin Karjalan puolella, leikkaus ja muu työstö tehtiin Radio Kajauksen studiossa. Hankkeessa toteutettiin myös asiantuntijavaihtoa Petroskoin radion ja Petroskoin yliopiston kanssa. Asenneilmapiiri tuli myönteisemmäksi, kun ajankohtaista tietoa/uutisia Karjalan olosuhteista ja tapahtumista kerrottiin radio-ohjelmissa. Suomen kielen aseman parantaminen Karjalan tasavallassa edellyttää kuitenkin sekä oppilaitosten että tiedotusvälineiden yhteistyötä Karjalan tasavallan alueella. Vuoden 2005 aikana käytiin neuvotteluita Karjalan Sanomien, Karjalan opettajien täydennyskoulutuskeskuksen, Petroskoin yliopiston ja Kostamuksen ja Petroskoin radion kanssa. Konkreettiseen tulokseen neuvotteluissa ei päästy. Kiinnostusta suomen kieleen Karjalan tasavallassa saatiin lisättyä. Hankkeen avulla luotiin hyvää pohjaa radioviestinnän kautta tapahtuvan yhteistyön kehittämiseen Karjalan tasavallan ja Suomen välillä. Hankkeen kautta voitiin laajentaa tietoa Karjalan tasavallan ajankohtaistapahtumista Radio Kajauksen kuuluvuusalueella, joka hankkeen aikana laajeni myös Koillismaalle. Kostamuksesta käsin toiminut toimittaja pystyi seuraamaan hyvin ajankohtaisia tapahtumia koko Karjalan tasavallassa.Perustiedot


Lyhenne

Hankkeen kokonaiskesto

2002-01-01 - 2005-06-30

Kokonaiskustannukset / Ohjelmarahoitus

107 294 € / 88 533 €


Päätoteuttaja

Kainuun Paikallisradio Oy Kajaus
Päätoteuttajan kotisivu

Partnerit

Kostamuksen kaupunki
Petroskoin radio
Petroskoin yliopisto
Kostamuksen keskussairaala