< Takaisin hankkeisiin

DIGI-Vision (KA1022)
Rahoitusohjelma Karelia CBC 2014-2020

Hankkeen tavoite

Rajan ylittävän taloudellisen yhteistyön esteiden tunnistaminen pienten ja keskisuurten yritysten tuotteiden ja palveluiden digitalisoinnin alalla.

Keskeiset toimenpiteet

• Tunnistaa ja listata tärkeimmät pienet ja keskisuuret yritykset rajan ylittävän yhteistyön ydinalueella. • Tunnistaa ja listata tärkeimmät edistäjät ja esteet rajan ylittävän yhteistyön ydinalueen pienten ja keskisuurten yritysten digitalisoinnissa. • Haastatella sidosryhmät, suorittaa tutkimusta toissijaisista lähteistä ja muita samankaltaisia toimia kuten työpajojen järjestämistä kohderyhmille ja hanketapaamisia.

Hankkeen tulokset

Digivisio on kehittänyt hankeidean siitä, kuinka paikallisia pieniä ja keskisuuria yrityksiä voidaan aktivoida rajan ylittävässä verkkokaupassa ja yhteistyössä. Hankkeen avulla havaittiin myös harjoitus- ja levityskeinoja, joilla voidaan houkutella kohdealueen pieniä ja keskisuuria yrityksiä käyttämään hyödyksi rajan ylittävän kaupan ja liiketoiminnan digitalisoinnin tarjoamia mahdollisuuksia, digitalisoinnin yhteiskoulutuksia, harjoitusaktiviteetteja ja ostovoimapariteettialoitteita.Perustiedot


Lyhenne

DIGI-Vision

Hankkeen kokonaiskesto

2019-01-01 - 2019-12-31

Kokonaiskustannukset / Ohjelmarahoitus

49 875 € / 44 888 €


Päätoteuttaja

Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy
Päätoteuttajan kotisivu

Partnerit

Petroskoin valtionyliopisto