< Takaisin hankkeisiin

DHtrain – Development of an efficient support network and operation model for the municipal energy (KA 378)
Rahoitusohjelma Karelia ENPI 2007-2013

Hankkeen tavoite

Hankkeen tavoitteena oli parantaa energiatehokkuutta Karjalan alueella ja lisätä paikallisten bioenergialähteiden käyttöä alueen lämmityksessä ja pienimuotoisissa lämmitys- ja sähköntuotantolaitoksissa. The aim of the project was to improve energy efficiency in the Karelia region and to increase the use of local bioenergy resources in the district heating and in small-scale combined heat and power production plants.

Keskeiset toimenpiteet

• Koulutusohjelman suunnittelu, • Pilottivalmennusten järjestäminen Oulussa ja Petroskoissa, • Automatisoidun koulutus-, valmennus- ja hallintojärjestelmän kehittäminen kaukolämmön tuotantolaitoksille Venäjällä, • Bioenergiakoulutuskeskuksen perustaminen, • Virtuaalisen oppimisympäristön ja -työkalujen kehittäminen.

Hankkeen tulokset

Hanke kohensi huomattavasti energiatuotannon prosessien kehittämisen tietotaitoa ja asiantuntijuutta Prääsän tuotantolaitoksessa. Saatu ja jaettu tietotaito, asiantuntijuus ja verkostot paransivat energiatehokkuutta muillakin osa-alueilla. Lisäksi hankkeen aikana tehtiin energiatehokkuutta edistäviä investointeja. Hankkeessa toteutettiin useita energiatehokkuutta ja paikallisten bioenergialähteiden ja metsien hyötykäyttöä edistäviä valmennuksia ja opintomatkoja. Saadun palautteen mukaan niissä käsitellyt aihealueet olivat relevantteja ja niistä saatu tietotaito voitiin ottaa käyttöön. Karjalan tasavallan kuntien asukkaiden kannalta hanke edesauttoi kehitystä kohti parempia energiajärjestelmiä ja kehittynyttä energian laatua.Perustiedot


Lyhenne

DHtrain

Hankkeen kokonaiskesto

2012-10-30 - 2014-12-31

Kokonaiskustannukset / Ohjelmarahoitus

722 130 € / 649 917 €


Päätoteuttaja

Oulun ammattikorkeakoulu
Päätoteuttajan kotisivu

Partnerit

Planora Oy
Planora rus
OAO Petrozavodsk Communal Systems