< Takaisin hankkeisiin

Devising models, methods of forest health forecasting based on the Earth remote sensing technologies (KA 516)
Rahoitusohjelma Karelia ENPI 2007-2013

Hankkeen tavoite

Hankkeen tavoitteena oli standardisoida metsäkohtaisten metsävarojen rakenne ja ikä sekä taata Karjalan tasavallan metsien terveydentilan valvonta matemaattisten mallinnusten ja kaukokartoitustekniikan avulla.

Keskeiset toimenpiteet

• Petroskoin valtionyliopiston asiantuntijoiden kouluttaminen satelliittikuvien tulkitsemiseen liittyen, • Eri ajanjaksojen satelliittikuvien kokoaminen arkistoiksi, • Metsien terveydentilan mallintaminen, • Karjalan metsävarojen seurantakeskuksen perustaminen Petroskoin valtionyliopiston alaisuuteen, • Satelliittikuvien analysoimiseen keskittyvän valmennuskeskuksen perustaminen asiantuntijoiden kouluttamista varten, • Pysyvien seuranta-alueiden valitseminen, • Metsälakikeskuksen perustaminen Petroskoin valtionyliopiston alaisuuteen.

Hankkeen tulokset

Pilottialueesta saatiin monipuolista informaatiota sähköisten satelliittikuvien ja tilastojen avulla. Tiedon analysoimisen avuksi perustettiin erityinen verkosto ”Karellesproekt”. Metsien terveydentilan arvioimiseksi kehitettiin myös kaukokartoituskuvien automaattisia prosessointimenetelmiä. Materiaalia tutkittaessa identifioitiin tiettyjä arviointiin vaikuttavia elementtejä, joita ovat muun muassa vallitsevat puulajit, ikä, varojen määrä ja laatu. Hankkeen tuloksia ovat kaukokartoitusjärjestelmään perustuva metsien automaattinen luokittelujärjestelmä sekä kaksi tiedejulkaisuartikkelia. Kaiken kaikkiaan neljä kirjaa ja 83 artikkelia julkaistiin venäläisten asiantuntijoiden toimesta. Lisäksi Karellesproektin pohjalle luotiin Karjalan tasavallan avaruusvalvontakeskus. Karjalan alueen oikeuden ja julkispolitiikan keskukselle luotiin vertaileva metsälakikeskus, josta tuli ensisijainen tutkimus- ja kehitysinstituutio. Sen fokus on erityisesti Petroskoin yliopiston oikeustieteiden opiskelijoiden maisterin- ja jatkotutkinnoissa ja oikeuskäytäntöjen ja -normien analysoinnissa ja kehittämistyössä. Tämä myötävaikuttaa tärkeimpiin kansallisiin sosiaalisiin, taloudellisiin ja kulttuurisiin tavoitteisiin. Tiedonvaihdon ja koulutusten kautta opiskelijoiden koulutuksen laatu parani onnistuneesti, akateeminen vaihto-ohjelma kehitettiin venäläisten ja suomalaisten yliopistojen välisen yhteistyön lisäämiseksi. 75 pysyvää metsänhoitotarkastelualuetta perustettiin metsänhoitoon liittyvien toimenpiteiden arvoimiseksi pilottialueilla. Uusia metsien terveydentilan ennustamismalleja ja -menetelmiä tutkittiin ja tutkimustulosten käytäntöön soveltamista parannettiin.Perustiedot


Lyhenne

Hankkeen kokonaiskesto

2013-04-04 - 2014-12-31

Kokonaiskustannukset / Ohjelmarahoitus

296 390 € / 266 690 €


Päätoteuttaja

Petroskoin valtionyliopisto
Päätoteuttajan kotisivu

Partnerit

Itä-Suomen yliopisto
Karjalan osaston valtion metsien investoinnin FGUP “Roslesinforg””Karellesproekt”