< Takaisin hankkeisiin

Kalevalakylän kehitysprojekti
Rahoitusohjelma Interreg II Karjala 1996-1999

Hankkeen tavoite

Kuhmon Kalevalakylä on kansalliseepoksen ja karelianismin syntysijoille vanhojen mallien mukaan rakennettu perinnekylä, jonka tarkoituksena on lisätä Kuhmon matkailullista kokonaiskiinnostusta. Kalevalakylän kohteet on rakennettu aitojen, vanhojen esikuvien mukaan. Kalevalakylän ongelma on ollut kylän ohjelman, Kalevalakierroksen samankaltaisuus vuodesta toiseen ja ohjelmatarjonnan suppeus. Kylässä voitaisiin toteuttaa hyvinkin monipuolisia tapahtumia, juhlia, erisisältöisiä kierroksia, joilla on vetovoimaa koko Kainuun alueen matkailulle. Säilyttääkseen ja kasvattaakseen asiakkaiden kiinnostusta, Kalevalakylän on yhä painokkaammin keskityttävä ohjelmapalvelujensa vuosittaiseen uudistamiseen ja monipuolistamiseen. Hankkeen avulla hyödynnetään raja-alueen yhteistä kulttuuriperintöä tuotteistamalla sitä matkailun ohjelmapalveluiksi. Projektin aikana Kalevalakylässä kehitetään kolme toimintamallia kehittämissuunnitelman pohjalta. Projektin avulla pyritään kartoittamaan uusia asiakassegmenttejä ja tehostamaan markkinointia, tavoitteena kävijämäärien lisääntyminen. Yhteistyötä kehitetään Kalevala-hotellin uuden omistajan kanssa ja Kalevalakierros sisällytetään jo myyntivaiheessa hotellipakettiin, joka tulee nostamaan Kalevalakylän kävijämäärää. Projektin aikana tuotetaan mm. Kalevalakylän esittelyvideo ja muuta markkinoinnissa tarvittavaa esitemateriaalia.

Keskeiset toimenpiteet

Hankkeen tuloksetPerustiedot


Lyhenne

Development project of Kalevala village

Hankkeen kokonaiskesto

1999-01-01 - 2000-05-31

Kokonaiskustannukset / Ohjelmarahoitus

122 771 € / 58 863 €


Päätoteuttaja

Kuhmon kaupunki
Päätoteuttajan kotisivu

Partnerit