< Takaisin hankkeisiin

Development of Ukkohalla-Paljakka area
Rahoitusohjelma Interreg II Karjala 1996-1999

Hankkeen tavoite

Ukkohallan matkailukeskus sijaitsee Hyrynsalmen kunnassa ja Paljakan matkailukeskus Puolangan kunnassa. Keskusten maantieteellinen etäisyys on 25 km. Alueelle on laadittu kehittämis- ja investointisuunnitelmat (Ukkohalla-Paljakka 2000 Strategia). Strategisen toteuttamisohjelman tavoitteena on nostaa Ukkohalla-Paljakan alue merkittäväksi valtakunnalliseksi matkailu-keskukseksi. Kehittämishankkeen tarkoituksena on kartoittaa Ukkohalla-Paljakka alueen yritysten ja näiden henkilöstön, samoin kuin Hyrynsalmen ja Puolangan kuntien päättäjien matkailullinen ja liiketaloudellinen osaaminen ja mahdollinen koulutustarve. Hankkeen avulla edistetään matkailullisen toimintaympäristön kehittämistä selvittämällä alueen matkailullinen osaaminen. Ukkohalla-Paljakka strategian mukaan alue keskittyy kansainvälisessä markkinoinnissaan erityisesti venäläisiin matkailijoihin. Tämän vuoksi on selvitettävä alueen itäosaamisen taso ja miten sitä voitaisiin kehittää. Esim. asiakaspalveluiden kehittämisessä on huomioitava venäläisten asiakkaiden erilainen kulttuuritausta ja palvelujen vaatimustaso. Projektiin palkataan kahdeksi kuukaudeksi määräaikaiseen työsuhteeseen projektipäällikkö, jolla on vahva kokemus matkailusta.

Keskeiset toimenpiteet

Hankkeen tuloksetPerustiedot


Lyhenne

Development of Ukkohalla-Paljakka area

Hankkeen kokonaiskesto

1999-05-01 - 1999-06-30

Kokonaiskustannukset / Ohjelmarahoitus

11 571 € / 8 100 €


Päätoteuttaja

Kajaanin ammattikorkeakoulu
Päätoteuttajan kotisivu

Partnerit