< Takaisin hankkeisiin

Development of tree plantations for tailings dumps afforestation and phytoremediation in Russia (KA394)
Rahoitusohjelma Karelia ENPI 2007-2013

Hankkeen tavoite

Hankkeen tavoitteena oli kehittää ekologista ympäristöteknologiaa kuten fytoremediaatiota ja bioliuotusta ja muita ympäristönsuojelumenetelmiä ympäristön eheyttämiseksi.

Keskeiset toimenpiteet

• Alustava tutkimus ja istutuskohteiden valinta, • Maaperä- ja vesinäytteiden kerääminen kontrollimittausten monitorointiin sekä maaperän, pohjaveden, pintaveden ja kasteluveden kemiallisten ainesosien tunnistaminen, • Kokeiluyksikköjen perustaminen ja pajupistokkaiden istuttaminen, • Vuosittaisen pajusadon mittaaminen, • Maaperän, veden ja kasvinäytteiden kemiallinen tutkiminen, • Kasvun ja sadon biomassan sekä fytoremediaation tuottavuuden mittausmallin kehittäminen erilaisille ilmasto- ja kasvuolosuhteille, • Lopputulosten arviointi, jätehuollon toimialaverkostojen tarjoaminen kaivoksille ja kunnille ympäristöteknologian liiketoimintakonseptien yleistämiseksi sekä biomassan hyödyntäminen taloudellisessa kehityksessä, • Pitkäaikaiskoulutuksen kehittäminen.

Hankkeen tulokset

Useissa maissa on metallien saastuttamia kohteita, kuten kaivos- ja kaatopaikka-alueita. Hankkeen toteuttama tieteellinen tutkimus antoi alustavan ajatuksen tuottaa peittävää kasvillisuutta saastuneilla alueilla ja kaatopaikoilla biomassan tuottamiseksi, kasvun stimuloimiseksi ja raskasmetallien määrän vähentämiseksi, joilla on sekä ympäristöä eheyttävä että suojeleva vaikutus. Tutkimus tarjoaa myös alustavaa tietoa kunnalliselle jätehuollolle saastuttavien tekijöiden vähentämisestä ja/tai ylijäämäravinteista vedessä ja maaperässä.Perustiedot


Lyhenne

Hankkeen kokonaiskesto

2012-10-09 - 2014-12-31

Kokonaiskustannukset / Ohjelmarahoitus

917 585 € / 792 585 €


Päätoteuttaja

Itä-Suomen yliopisto
Päätoteuttajan kotisivu

Partnerit

Karelsky Okatysh -kaivosyhtiö
Karjalan tutkimuslaitoksen metsätutkimus instituutio
Petroskoin valtionyliopisto
Pyhäsalmi Mine Oy
Lassila-Tikanoja Oyj
Geologian tutkimuskeskus
Oulun yliopisto