< Takaisin hankkeisiin

Development of Russian trade training modules for SMEs
Rahoitusohjelma Interreg II Karjala 1996-1999

Hankkeen tavoite

Hankkeen tarkoituksena on suunnitella joustavat koulutuspaketit eli koulutusmodulit ja luoda tätä palveleva asiantuntijaverkosto. Koulutusmodulit on tarkoitettu Venäjän kauppaa suunnitteleville ja sitä jo tekeville yrityksille, Venäjän kaupan alan projekteille ja viranomaisille. Koulutusmodulit ovat kutakin ryhmää palveleva, nopeasti tilattavia, räätälöityjä Venäjän kaupan erityiskysymyksiin kohdistuvia 1-2 päivän koulutustilaisuuksia. Hankkeella pyritään tarjoamaan ajankohtaisia koulutuspalveluita, joita voidaan käynnistää tarpeen mukaan ja sen laajuisena kuin kulloinkin on tarve. Koulutuspakettien toteuttamisessa hyödynnetään koko maakunnan osaamista. Yrityksille suunnitellaan koulutus- ja konsultointipaketteja huomioiden viennin/tuonnin vaihe ja aikaisempi kokemus Venäjän kaupasta. Asiantuntijaverkoston sitouttamisen ja yhteisen koulutussuunnittelun tuloksena kouluttajat tuntevat paremmin eri konsulttiyritysten palvelut ja pystyvät ohjaamaan yrityksiä oikeille asiantuntijoille. Liittämällä ko. verkostoon venäläisiä tahoja voidaan parantaa ajankohtaisimman tiedon saatavuutta ja lisätä yhteistyötä rajan yli. Lisäksi projektin aikana laaditaan esite koulutustarjonnasta ja yritysten käytössä olevista asiantuntijapalveluista. Projektilla saavutetaan palvelujen nopea saatavuus, edullisuus, joustavuus ja laatu. Lisäksi muodostuu kaksisuuntainen informaatio Karjalan yritysten ja Itä-Suomen elinkeinoelämän välille Venäjän kaupan kehittämiseksi ja ylläpitämiseksi. Yhteistyötahoina ovat tutkimus- ja koulutusorganisaatiot, yrityspalveluorganisaatiot ja viranomaiset Suomessa ja Venäjällä. Päätoimijana Karjalan tasavallassa on koulutuskeskus KarelNOK – lisäksi pyritään lisäämään yhteistyötä mm. tulli- ja veroviranomaisten kanssa.

Keskeiset toimenpiteet

Hankkeen tuloksetPerustiedot


Lyhenne

Development of Russian trade training modules for SMEs

Hankkeen kokonaiskesto

2000-07-01 - 2000-12-31

Kokonaiskustannukset / Ohjelmarahoitus

63 908 € / 32 666 €


Päätoteuttaja

Joensuun yliopisto/ Itäinnova
Päätoteuttajan kotisivu

Partnerit