< Takaisin hankkeisiin

Development of rescue operations in the Gulf of Finland (SE248)
Rahoitusohjelma Kaakkois-Suomi - Venäjä ENPI 2007-2013

Hankkeen tavoite

Projektin pääasiallisena tavoitteena on vahvistaa suomalais-venäläistä riskienhallintaan liittyvää yhteistyötä meriturvallisuuden parantamiseksi ja rajat ylittävien ympäristöriskien pienentämiseksi tutkimuksen, kehityksen ja koulutuksen kautta. Projektin tavoitteena on vahvistaa Suomenlahden alueen merenkulkujärjestelmän kilpailukykyä ja kestävää talouskehitystä.

Keskeiset toimenpiteet

- Tutkimus onnettomuuden todennäköisyydestä - Arviointi oletetusta öljypäästöstä - Riskienarviointi ja suositustaso - Talvinavigoinnin arviointi turvallisuus- ja SAR-arviointia varten - Laivan liikkeen mallittaminen, teoreettinen ja käytännön tutkimus - Kriisinhallintasimulaattori - Koulutuksen ja meripelastuskoordinoinnin yhteistyö - Tilannekatsaus vapaaehtoisten öljyntorjuntaketjusta - Opaskirjan valmistelu öljyvuotoihin liittyvistä operaatioista - Käytännön harjoittelu

Hankkeen tulokset

Hankkeen lopulliset tulokset ovat: 1) todennäköisen öljyvahinko –mallin kehittäminen, joka voi tuottaa tietoa Suomenlahden tämänhetkisestä onnettomuusriskistä, 2) koulutusohjelma sisältäen simultaaniskenaariot laivaliikenneoperaattoreille, 3) tiedon saatavuus ja harjoitukset Kronstadtin vapaaehtoisille meripelastajille myös jatkossakin ja 4) vapaaehtoisten pelastajien ja yliopisto-opiskelijoiden koulutus Venäjällä ja edistyneiden koulutusmetodien saatavuus. Lisätietoa konkreettisista hankkeen toimenpiteistä ja tuloksista on löydettävissä http://www.merikotka.fi/rescop.Perustiedot