< Takaisin hankkeisiin

Development of international traffic in the Savo-Karelia region
Rahoitusohjelma Interreg II Karjala 1996-1999

Hankkeen tavoite

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää Suomen itärajan ylittävän liikenteen osuutta, sijoittumista ja ominaisuuksia Savo-Karjalan tiestöllä ja maantiekuljetuksissa. Kansainvälisten kuljetusvirtojen kartoittaminen on ensiarvoisen tärkeää Savo-Karjalan tiepiirin alueen tieinfrastruktuurin kehittämisen ja uusien investointien kannalta. Tavaraliikenteestä tarvitaan tietoja kuljetusketjuista, kuljetettavien tuotteiden ja tavaroiden laadusta ja ominaisuuksista (mm. vaaralliset aineet) sekä itse kuljetusten ominaisuuksista ja vaatimuksista. Myös tiedot henkilöliikenteen matkaketjuista, matkatyypeistä, matkojen ominaisuuksista sekä itse matkustajista ovat tärkeitä tienpidon painopisteiden määrittämisessä. Selvityksen tavoitteena on löytää ja priorisoida toimia, joilla voidaan parantaa liikennejärjestelmän joustavuutta ja toimivuutta sekä matkailun edellyttämiä liikenneväyliä ja liikenteen palveluita. Selvityksen tulokset auttavat kehittämään kuljetusjärjestelmää nykyistä kilpailukykyisemmäksi ja ennakoimaan mahdolliset tulevaisuuden kehittämistarpeet. Selvityksen tulokset parantavat raja-alueyhteistyötä ja tukevat muuta yhteiskunnallista suunnittelua.

Keskeiset toimenpiteet

Hankkeen tuloksetPerustiedot


Lyhenne

Savo-Karjalan alueen kansainvälisen liikenteen kehitys

Hankkeen kokonaiskesto

1998-01-01 - 1999-12-31

Kokonaiskustannukset / Ohjelmarahoitus

52 136 € / 26 068 €


Päätoteuttaja

Savo-Karjalan tiepiiri
Päätoteuttajan kotisivu

Partnerit