< Takaisin hankkeisiin

Development of Imatra-Svetogorsk automobile CBP (LSP SE771)
Rahoitusohjelma Kaakkois-Suomi - Venäjä ENPI 2007-2013

Hankkeen tavoite

Projektin päätavoitteena on paikallisen ja alueellisen talouskehityksen vahvistaminen kehittämällä kansainvälisiä liikenneyhteyksiä Suomen ja Venäjän välisellä maantiellä Viipuri-Svetogorsk-Imatra. Imatra-Svetogorsk rajanylityspaikan avaaminen kansainväliselle maatieliikenteelle on lisännyt liikennevirtaa tällä tiellä ja Kuurmanpohjanjoen ylittävän vanhan sillan kantokapasiteetti ja kunto on aiheuttanut pullonkaulan liikenteelle. Muutoinkin tämän tieosuuden liikenneturvallisuus ei ole ollut riittävällä tasolla. Uuden sillan rakentaminen aloitettiin jo vuonna 2006, mutta se jouduttiin keskeyttämään vuonna 2008 johtuen siltapenkereiden epävakaudesta. On ollut erittäin tärkeää, että sillan rakennustyöt saadaan päätökseen uuden saatavilla olevan teknologian avulla.

Keskeiset toimenpiteet

1. vaihe - nykyisen tien (Km 231) leventäminen käyttämällä ei-räjähtäviä tekniikoita - liikenteen siirto (Km 231) levennetylle tieosuudelle - maaperän ominaisuuksien parantaminen jokilaaksossa joenpuoleisella rantatörmäällä, jotta voidaan varmistua työn toteutumisesta 2. vaihe – ensisijaiset toimenpiteet - massiivisen siirtymälaatan poisto OK8 pilarista - pengermien poisto - päätypilareiden OEP1 ja OEL7 sekä keskipilareiden OEL1-OEL6 ja OEP2 rakentaminen - pilareiden OK1 ja OK8 uudelleenrakentaminen vahvistamalla OK1 esijännitetyllä raudoituksella sekä pilareiden jalustojen vahvistaminen - ylikulkuosan tukipalkkien välisten jänteiden asennus ja yhdistäminen - siltapohjan rakentaminen - sillan yhdistäminen penkereeseen

Hankkeen tulokset

Hankkeen tavoitteet saavutettiin seuraavilla toimenpiteillä: 1) olemassa olevan sillan osan vahvistaminen ja puuttuvan osan rakentaminen, 2) siltaan liittyvien teiden rakentaminen. Kaikki toimenpiteet suoritettiin, vaikkakin osa saatettiin loppuun vasta projektin päättymisen jälkeen alueellisella rahoituksella. Seuraavat työt on tehty: pääpilareiden korjaus, kumisten tukilevyjen vaihtaminen ja viistoreunaiset tukilevyt, lisäbetonikerrosten vahvistaminen, sillan ja tien yhdistävien laattojen rakentaminen, siltakannen rakentaminen, sillan ja teiden asfaltointi, tukivaijereiden vahvistaminen polymeerimateriaalilla, turvakaiteiden asennus, liikennemerkkien asennus. Sillan viralliset avajaiset pidettiin 19.11.2015.Perustiedot


Lyhenne

Development of Imatra-Svetogorsk automobile CBP

Hankkeen kokonaiskesto

2012-12-14 - 2014-12-31

Kokonaiskustannukset / Ohjelmarahoitus

7 599 999 € / 6 079 999 €


Päätoteuttaja

Leningradin alueen tiekomitea
Päätoteuttajan kotisivu

Partnerit

Liikennevirasto
Leningradin alueen tiehallinto
Svetogorskin kaupunki