< Takaisin hankkeisiin

Development of export to Russia II
Rahoitusohjelma Interreg II Karjala 1996-1999

Hankkeen tavoite

Hanke on koulutusprojekti, joka antaa yrityksille tietoa Luoteis-Venäjästä markkina-alueena ja synnyttää uutta liiketoimintaa tällä alueella. Koulutusprojektin kohderyhmänä on Pohjois-Karjalan TE-keskuksen alueella toimivat pk-yritykset, jotka haluavat lisätä liiketoimintaansa Venäjällä. Projektiin otetaan kahdeksan pk-yritystä. Hankkeen tavoitteet ovat: Saada tietoa Luoteis-Venäjästä markkina-alueena. Saada selvyys Luoteis-Venäjän soveltuvuudesta omalle yritykselle liiketoiminta-alueeksi sekä saada liiketoimintakontakteja ja myös aloittaa liiketoiminta alueella. Hanke on lähtenyt liikkeelle Pohjois-Karjalan TE-keskuksen yritysosaston aloitteesta alueen pk-yrityksiltä saadun palautteen nojalla. Yhteistyökumppanit Venäjän puolella tulevat hakijan kautta ja niiden valinnassa otetaan huomioon koulutukseen osallistuvien yritysten tarpeet ja toiveet.

Keskeiset toimenpiteet

Hankkeen tuloksetPerustiedot


Lyhenne

Venäjän viennin kehittämisprojekti II

Hankkeen kokonaiskesto

1999-03-01 - 1999-08-31

Kokonaiskustannukset / Ohjelmarahoitus

59 112 € / 29 556 €


Päätoteuttaja

SCIP-Kansainvälistymisvalmennus Oy
Päätoteuttajan kotisivu

Partnerit