< Takaisin hankkeisiin

Development of cross-border biofuel infrastructure (KA 396)
Rahoitusohjelma Karelia ENPI 2007-2013

Hankkeen tavoite

Hankkeen tavoitteena oli kasvattaa uusiutuvien energialähteiden osuutta kuntien polttoaine- ja energiatasapainossa, hylätä maahantuotujen kalliiden fossiilisten polttoaineiden käyttö ja näin parantaa ympäristön tilannetta rajan molemmin puolin.

Keskeiset toimenpiteet

• Yleiskatsaus paikallisesta biopolttoaineen tuottamisesta valituissa kunnissa, • Selvitys raakamateriaalien mahdollisuuksista valituissa kunnissa, • Vertaileva analyysi olemassa olevista venäläisistä ja suomalaisista biopolttoaineen tuotantotekniikoista, • Analyysi kuluttajamarkkinoista, biopolttoaineen jakelulogistiikasta ja myynnistä Karjalassa ja Suomessa sekä sopivien suositusten laatiminen, • Biopolttoaineen tuotanto- ja myyntisuunnitelmien laatiminen, • Koulutus- ja konsultointimateriaalien kehittäminen valittujen ryhmien kouluttamiseen, • Suomalaisen tietotaidon ja informaation siirtäminen Karjalan sidosryhmille koulutustapaamisten ja opintomatkojen kautta, • Biopolttoaineen vientimahdollisuuksien kartoittaminen ja suositusten laatiminen tuontiin ja vientiin, • Karjalan kuntien suomalaisille energiakohteille jakaman biopolttoaineen valvonta, • Verkostoituminen ja tiedonvaihto (sidosryhmien foorumi, virtuaalinen viestintäkanava, mainosjulkaisut sekä e-tietokannat).

Hankkeen tulokset

Kohderyhmien edustajat osallistuivat opintomatkoille, koulutusseminaareihin sekä informaatio- ja loppuseminaareihin. Hankkeen päähyödyksi voidaan katsoa karttuneet tiedot biopolttoaineteknologiasta ja metsänhoitovarojen hyötykäytöstä. Kasvaneen tietoisuuden ansiosta biopolttoaineen hyödyntämiseen suhtaudutaan myönteisemmin ja sen tarjoamia laajoja mahdollisuuksia ymmärretään paremmin. Hanke helpotti energiasektorin toimijoiden välistä viestintää ja suorien kontaktien luomista Suomessa ja Karjalassa, jotta yritysten välistä rajanylittävää liiketoimintaa ja investointiaktiivisuutta voitaisiin edelleen kehittää. Kattilalaitoksen rakentamisprojekti tehostaa paikallista biopolttoaineen tuotantoa Karjalan kunnissa suomalaisten urakoitsijoiden, välineistön ja tavarantoimittajien ollessa projektissa vahvasti mukana. Karjalan biopolttoainemarkkinoiden kehityksen myötä suomalaiset energiayhtiöt odottavat ylimääräisen biopolttonaineen maahantuonnin kasvua Karjalan kunnista.Perustiedot


Lyhenne

Hankkeen kokonaiskesto

2012-10-17 - 2014-11-16

Kokonaiskustannukset / Ohjelmarahoitus

404 000 € / 363 600 €


Päätoteuttaja

Karjalan tasavallan energiatehokkuuskeskus
Päätoteuttajan kotisivu

Partnerit

Turveruukki Oy
Oulun Energia
Venäjän tiedeakatemian Karjalan tutkimuskeskus