< Takaisin hankkeisiin

Development of construction and real estate sector education (SE502)
Rahoitusohjelma Kaakkois-Suomi - Venäjä ENPI 2007-2013

Hankkeen tavoite

Projektin yleisenä tavoitteena on aikuiskoulutuksen, koulutusmateriaalien ja metodien kehittämisen kautta lisätä rakennus- ja kiinteistöalan kapasiteettia, laatua ja tehokkuutta Pietarissa ja Leningradin alueella

Keskeiset toimenpiteet

- Aikuiskoulutuksen käsitteellistäminen (1 aktiviteetti) - Opintomateriaalien ja –metodien kehittäminen ja levittäminen (8 aktiviteettia) - Rakennus- ja kiinteistöalan aikuiskoulutuksen imagon ja tuotemerkkien vahvistaminen (1 aktiviteetti)

Hankkeen tulokset

Tavoite saavutettiin suunnittelemalla konsepti yhteistyönä toteutettavasta aikuiskoulutuskeskuksesta, toteuttamalla kaksi pilottikoulutushanketta sekä suorittamalla vertailu venäläisten ja suomalaisten koulutusohjelmien teoreettisista ja käytännön laatuvaatimuksista. Projekti tuotti neljä koulutusohjelmaa rakennustyöntekijöille ja kolme koulutusohjelmaa esimiehille. Hankkeessa toteutettiin myös sähköisen ohjemateriaalin (DigiRatu) päivitys ja käännöstyö venäjäksi. Yhteistyössä järjestettävän aikuiskoulutuksen konsepti saatiin valmiiksi. Konsepti pohjautuu suomalaiseen ammatilliseen aikuiskoulutuskeskuksen toimintaan ja tämä tarjosi käytännön mallin luokkahuoneille ja koulutustiloille toteutettavaksi myös Venäjällä. Monia kokouksia ja tapahtumia järjestettiin, jotta kehitettyjen koulutusohjelmien julkisuusarvo vahvistuisi. Lisäksi tehtiin tiivistä yhteistyötä LENEDU-projektin kanssa, mikä saattaa lisätä projektissa saatujen tulosten pysyvyyttä.Perustiedot


Lyhenne

EDUSTROI

Hankkeen kokonaiskesto

2012-02-08 - 2014-12-07

Kokonaiskustannukset / Ohjelmarahoitus

1 285 700 € / 900 000 €


Päätoteuttaja

Edustroi Finland Oy
Päätoteuttajan kotisivu

Partnerit

Rakennusalan unioni SSOO
Pietarin rakennuskomitea
Rakentamisen teknologiapuisto
Rakennusteollisuuden koulutuskeskus – RATEKO
Rakennustietosäätiö ry