< Takaisin hankkeisiin

Development of connections at the Suoperä–Kuusamo border station
Rahoitusohjelma Euregio Karelia naapuruusohjelma 2001-2006

Hankkeen tavoite

Hankkeen tarkoituksena oli edistää Kuusamo - Suoperä kansainvälisen rajanylityspaikan käynnistämistä. Hankkeen katsottiin edistävän rajanylityspaikan toimintoja ja luovan edellytyksiä erilaisille liikennemuodoille rajanylittävässä yhteistyössä.

Keskeiset toimenpiteet

• selvittää raja-aseman tietoliikenneyhteyksien toteuttamisvaihtoehdot ja sähkönsyötön järjestämisvaihtoehdot sekä lentoliikenteen kannattavuus ja valmiudet Kuusamon kohdalta Venäjän puolelle ja vastaavasti Venäjältä Kuusamoon

Hankkeen tulokset

Pitkä ja monivaiheinen projekti sai tavoitellun lopputuloksen, kun raja-aseman rakentamiseen vuonna 2001 myönnetty Tacis -rahoitus sidottiin EU:n Europaidin, Venäjän tullilaitoksen ja urakoitsijaksi valitun PEAB Seicon Oy:n 22.12.2004 allekirjoittamalla sopimuksella vuonna 2005 toteutettavaa rakennusurakkaa varten. Hankkeen toisen tavoitteen, Sallan - Kuusamon alueelle sijoittuvan rajan ylittävän lentoaukon avaamisen osalta käytiin neuvotteluja venäläisten osapuolten kanssa. Eri osapuolten kanssa tultiin kuitenkin siihen johtopäätökseen, että varsinainen lentoaukon avaamisen tähtäävä työ aloitettaisiin vasta Kuusamo - Suoperan kansainvälisen raja-aseman avaamisen jälkeen.Perustiedot


Lyhenne

Development of connections at the Suoperä–Kuusamo border station

Hankkeen kokonaiskesto

2001-10-01 - 2004-12-31

Kokonaiskustannukset / Ohjelmarahoitus

173 745 € / 106 795 €


Päätoteuttaja

Koillismaan Kehitys Oy, Koillismaa Development Centre
Päätoteuttajan kotisivu

Partnerit

Louhen piirihallinto