< Takaisin hankkeisiin

Development of Business Environment in the Arkhangelsk Corridor
Rahoitusohjelma Euregio Karelia naapuruusohjelma 2001-2006

Hankkeen tavoite

Hankkeen keskeinen tavoite oli kehittää Arkangelin käytävästä toimiva uusi liikenneyhteys Vartiuksen kautta Karjalaan, sekä Arkangelin ja Murmanskin alueelle. Hankkeen osatavoitteita olivat mm. Arkangelin käytävän tunnettavuuden lisääminen, yhteistyön lisääminen ja toimintaympäristön muuttaminen yritystoiminnan helpottumiseksi.

Keskeiset toimenpiteet

• Yhteistyöverkostojen kehittäminen, liiketoimintavaihtoehtojen selvittäminen kostamuslaisten yritysten kanssa, • Kuhmo-Kostamus valokaapeli-työryhmän perustaminen, • Vartiuksen Rajaliikennekeskuksen suunnittelutyöryhmän perustaminen ja keskuksen esisuunnitelman valmistelu, • Rajapalveluyhtiö Via Vartius Oy:n markkinointi, yhtiön toimintamallin kehittäminen palvelujen tuottamiseksi alueen yrityksille ja yhteisöille, yhtiön osakkeiden ennakkomerkintä.

Hankkeen tulokset

Hankkeessa kehitettiin yhteistyöverkostoja ja selviteltiin liiketoimintavaihtoehtoja yhdessä kostamuslaisten yritysten kanssa ja jo hankkeen aikana käynnistyikin Kostamuksessa alihankintatoimintaa. Hanke toi esille lähialueen elintason kasvun ja tasa-arvon merkitystä, Venäjän lähialueen taloudellisen kasvun merkitys Kainuussa mm. kaupalle ja matkailulle tunnustettiin. Myös Arkangelin käytävän Venäjän puoleinen alue oli tullut tunnetuksi kustannustasoltaan edullisena ja maantieteellisesti lähellä olevana tuotantoalueena. Alueen myönteinen julkisuus oli lisääntynyt ja yritysten kiinnostus alueeseen kasvanut. Myös venäläisten toimijoiden kiinnostus yhteistyöhön suomalaisten yritysten kanssa oli noussut. Maakunnan yrityksillä ja muilla toimijoilla oli hyvät mahdollisuudet tarttua kiinni Venäjän kasvuun ja niiden tulisikin siirtyä käytännön toimiin asiassa. Alueen pk-yritysten pienet resurssit olivat tässä suurin este. Myös venäjän kielen osaamista tulisi Kainuussa kohentaa. Hankkeen toimesta perustettiin Kuhmo-Kostamus valokaapeli-työryhmä, jossa tehtiin työtä yhteyden edistämiseksi, rakentamiselle saatiin lopulta Venäjän federaation lupa marraskuussa 2007. Valokaapeliyhteys tulee vahvistamaan alueiden taloudellista asemaa ja lisäämään mahdollisuuksia liikenteen ja alueen investointien kehittymiselle. Alueellinen liikenteen kasvu ja logistinen asema saa uutta voimaa, kun myös tällä hankkeella edistetty oikorata Lietmajärvi -Kotskoma saadaan kaupalliseen käyttöön. Hankkeen aloitteesta perustettiin myös Vartiuksen Rajaliikennekeskuksen suunnittelutyöryhmä ja valmisteltiin keskukselle esisuunnitelma. Sittemmin Kuhmon kaupunki sai erillisen rahoituksen rajaliikennekeskuksen rakentamiseksi ja rajaliikennekeskus valmistui vuonna 2007 palvelemaan Vartiuksen rajanylityspaikan kautta tapahtuvaa tuonti- ja vientikauppaa. Rajapalveluyhtiö Via Vartius Oy:tä alettiin markkinoida, yhtiölle kehitettiin toimintamalli palvelujen tuottamiseksi alueen yrityksille ja yhteisöille ja toteutettiin yhtiön osakkeiden ennakkomerkintä. Hankkeen jälkeen yhtiöstä on kasvanut alueella tunnettu Venäjä-osaaja. Samalla kun itämarkkinoiden kiinnostavuus kasvaa jatkuvasti, myös Via Vartius Oy: n tulevaisuus näyttää valoisalta. Via Vartius Oy: n tunnettavuus Venäjä –osaajana on lisääntynyt myös kansainvälisissä toimijaverkostoissa ja uusia yhteistyökumppaneita on siirtynyt käyttämään yhtiön palveluita. Yhtiö on hankkeen jälkeen ollut mukana useissa erilaisissa Venäjälle suuntautuneissa kaupallisissa hankkeissa ja Sitran ”Suomen Venäjä-talousstrategia” -työryhmässä.Perustiedot


Lyhenne

Liiketoimintaympäristön kehittäminen Arkangelin käytävässä

Hankkeen kokonaiskesto

2002-09-15 - 2005-12-31

Kokonaiskustannukset / Ohjelmarahoitus

372 € / 235 €


Päätoteuttaja

Kuhmon kaupunki
Päätoteuttajan kotisivu

Partnerit

Kostamuksen kaupunki
Suomussalmen kunta
VR Cargo Oy
John Nurminen Oy
TeliaSonera
Muut yritykset