< Takaisin hankkeisiin

Rakennusalan yritystoiminnan organisoituminen ja yritystiimin yhteistyövalmiuksien kehittäminen itäyhteistyönä
Rahoitusohjelma Interreg II Karjala 1996-1999

Hankkeen tavoite

Projektin tehtävänä on vahvistaa tekijöitä, jotka tukevat suomalaisen puurakentamiseen erikoistuneen yritystiimin projektiorganisoitumista kahden valtion rajat ylittävässä toimintaympäristössä. Projektin tuloksena suomalainen yritystiimi luo itäyhteistyöhön soveltuvan toimintamallin. Suomalainen yritystiimi käynnistää konkreettisen rakennusvientihankkeen venäläisen osapuolen kanssa. Sen toteutuminen luo edellytyksiä uusille rakennusprojekteille, joissa hyödynnetään suomalaisia rakennusalan ammattimiehiä ja puualan koulutusta. Hanke perustuu jo esisuunnitteluvaiheessa kestävän kehityksen periaatteisiin.

Keskeiset toimenpiteet

Projekti toteutetaan teemoittain neljässä vaiheessa. Nämä ovat: oman yritysprofiilin kirkastaminen, yritystiimin toimintaverkon jäsentyminen, yritystiimin yhteisten tavoitteiden, sääntöjen ja tehtävien rekrytointi sekä neljänneksi yritystiimin vahvuuksien tunnistaminen.

Hankkeen tuloksetPerustiedot


Lyhenne

Development of business activities in wood sector in a cross-border operating environment

Hankkeen kokonaiskesto

1997-04-01 - 1998-12-31

Kokonaiskustannukset / Ohjelmarahoitus

33 636 € / 8 409 €


Päätoteuttaja

Arkkitehtitoimisto Jouni Salokannel
Päätoteuttajan kotisivu

Partnerit