< Takaisin hankkeisiin

Rajan ylittävän erä-, luonto- ja kulttuurimatkailukohteen kehittäminen
Rahoitusohjelma Interreg II Karjala 1996-1999

Hankkeen tavoite

Hankeen tavoitteena on luoda rajan ylittävä matkailukokonaisuus, jossa hyödynnetään erityisesti Tolvajärven alueen tarjoamat erä-, luonto- ja kulttuurimatkailumahdollisuudet. Pohjois-Karjalasta hankkeessa on mukana yrityksiä myös muualta kuin Tuupovaarasta. Hankkeella kehitetään yhteiset tuoteyhdistelmät ja matkailupaketit yhdessä Suojärven yrittäjien kanssa sekä testataan tuotteet ja yhteistyömuodot käytännössä. Lisäksi hankkeella suunnitellaan tuotteen markkinointi ja parannetaan suomalaisten yrittäjien valmiuksia toimia rajan yli.

Keskeiset toimenpiteet

Hankkeen tuloksetPerustiedot


Lyhenne

Development nature and cultural tourism destinations across the border

Hankkeen kokonaiskesto

1997-01-01 - 1999-01-01

Kokonaiskustannukset / Ohjelmarahoitus

159 772 € / 85 772 €


Päätoteuttaja

Tuupovaaran kunta
Päätoteuttajan kotisivu

Partnerit

Suojärven piiri
Karjalan tasavallan matkailukomitea