< Takaisin hankkeisiin

Development and marketing of Paljakka-Ukkohalla area, 1 phase, 1999-2000
Rahoitusohjelma Interreg II Karjala 1996-1999

Hankkeen tavoite

Ukkohallan matkailukeskus sijaitsee Hyrynsalmen kunnassa ja Paljakan matkailukeskus Puolangan kunnassa. Paljakka-Ukkohallan matkailun palveluja ja markkinointia suunnataan erityisesti venäläisille asiakkaille. Alueiden yritysten palvelut kartoitetaan ja tarkat tuotetiedot kerätään yrityskohtaisesti. Samalla varmistetaan tuotteen toimivuus. Yrityksille rakennetaan omat www-sivut, joilla esitellään ja myydään yrityksen tuotteita. Sivuilla hyödynnetään tuotekuvia sekä 3-ulotteisia panoraama-kuvia, jotka antavat tarkemman kuvan tuotteesta. Sivut valmistetaan suomen- ja venäjänkielisinä. Yrityksille valmistetaan A4-kokoinen matkatoimistoesite suomen- ja venäjänkielisenä. Alueen samantyyppiset ja samalla alueella toimivat loma-asuntokohteet kootaan samalle esitteelle, jolloin ne ovat helpommin myytävissä suuremmille ryhmille. Esitteet ovat monivuotisia ilman vaihtuvia hintatietoja ja ne tulevat myös Internetiin. Alueen keskusten ja majoitustilojen opasteet laaditaan vastaamaan kansainvälisten asiakkaiden vaatimuksia. Alueen tieopasteet tarkistetaan ja päivitetään. Valmistetaan yleisesite Venäjän markkinoille. Alueen ympärivuotista matkailua kehitetään tuotteistamalla kesätuotteita (mm. polkureitit, maastopyöräreitit, ratsastusreitit sekä vesistö- ja kalastusreitit). Projekti tekee yhteistyötä Kainuu Incentive-projektin kanssa. Laatua alueella valvotaan jakamalla asiakkaille palautelomake (käännetty myös venäjäksi). Jokaisen yrityksen kanssa käydään myös henkilökohtainen palautepalaveri. Osallistutaan Venäjän matkailualan messuille.

Keskeiset toimenpiteet

Hankkeen tuloksetPerustiedot


Lyhenne

Development and marketing of Paljakka-Ukkohalla area, 1 phase, 1999-2000

Hankkeen kokonaiskesto

1999-11-01 - 2000-12-31

Kokonaiskustannukset / Ohjelmarahoitus

165 578 € / 67 272 €


Päätoteuttaja

Puolangan kunta
Päätoteuttajan kotisivu

Partnerit