< Takaisin hankkeisiin

Development and cultivation of local plant resources in the Barents region (KO225)
Rahoitusohjelma Kolarctic ENPI 2007-2013

Hankkeen tavoite

Hankkeen tavoitteena on lisäys paikallisessa ruoan ja terveystuotteiden tuotannossa, hyödyntäen kestävällä tavalla Barentsin alueen luonnonvaroja. Toisena tavoitteena on vahvistaa yhteistyötä ja kehittämistoimintaa instituutioiden ja tutkijoiden kesken, liittyen pohjoisten alueiden maataloustuotteisiin. Erityistavoitteet: 1. Lisätä marjojen ja yrttien tuotantoa Barentsin alueella. Tässä hyödynnetään kasvinjalostusta, ja viljelykokeiluja, alueen valikoiduilla kasvilajeilla joilla katsotaan olevan kaupallisen hyödyntämisen mahdollisuuksia. 2. Vahvistaa pohjoisen maatalouden kilpailukykyä, keskittämällä huomiota paikallisesti sopeutuneisiin lajeihin sekä kehittämällä uusia pohjoisia rehulajeja. 3. Jakaa ja vaihtaa osaamista ja menetelmiä alueen maiden välillä.

Keskeiset toimenpiteet

Rehukasvien viljely: Hankkeessa on saatu aikaan timotein ja nurminatan paikallisiin oloihin sopeutettujen kantojen siemeniä. Perussiemenvarantojen ja kaupallisen siemenen tuotantoa valmistellaan. Mustikka ja sen sukuiset marjat: Hankkeessa on tutkittu viljelmiä, jotka on perustettu POhjois-Norjaan ennen hanketta. Suomessa on arvioitu erilaisia menettelyjä joilla voidaan pyrkiä lisäämään luonnonkantojen tuottoa. Hankkeessa on kerätty myös kyseisten kasvien geneettistä materiaalia. Väinönputki: Hanke on perustanut väinönputken koeviljelmät Suomeen (Apukka) ja Norjaan (Svanhovd). Norjassa perustetulle viljelmälle on kasvatettu yhteensä 720 kasvia jotka ovat peräisin eri paikkakunnilta (Utsjoki, Vardö, Persfjord ja Pasvik). Geneettistä materiaalia kerättiin kolmelta eri paikkakunnalta Norjassa: Vardö, Persfjord ja Pasvik. Kerätty siemenet on kylvetty Svanhovdin koeviljelmälle ja klooneja on arvioitu valinnan pohjaksi. Kasvun parametrejä, samoin kuin kemiallista koostumusta, on arvioitu Svanhovdissa ja Apukassa. Viimeksi mainitussa on lisäksi verrattu Norjassa kasvatettua materiaalia sellaiseen materiaaliin joka on aikaisemmin otettu talteen Utsjoelta. Tutkimustulokset on julkaistu. Tuotantomenetelmiä on kokeiltu Apukan koeviljelmillä, päähuomio on tällöin ollut viljelyn ja korjuun menetelmissä.

Hankkeen tulokset

Hanke on kerännyt tietoa siitä miten alueella olevia luonnonvaroja voidaan entistä enemmän hyödyntää. Tämä omalta osaltaan luo uusia mahdollisuuksia luonnontuotealalle. Elintarvike- ja terveystuotteiden tuotantoa on mahdollista lisätä, kestävällä tavalla. Hanke on keskittynyt kahteen asiaan: osittain paikallisten kasvien siementuotannon kehittämiseen, jossa erityisenä tavoitteena oli saada Murmanskin alueella kasvavat timotein ja nurminatan kannat hyväksytyksi Venäjän viralliseen siemenluetteloon. Toinen osa hankkeen päähuomiosta on kohdistunut mustikan ja väinönputken viljelyn mahdollisuuksiin. Hanke on samaan aikaan lisäksi vahvistanut huomattavasti alueen kasvintutkimusta harjoittavien laitosten yhteistyötä.Perustiedot


Lyhenne

Hankkeen kokonaiskesto

2011-07-28 - 2014-12-25

Kokonaiskustannukset / Ohjelmarahoitus

1 024 992 € / 922 493 €


Päätoteuttaja

Norwegian Institute for Agricultural and Environmental Research (Bioforsk)
Päätoteuttajan kotisivu

Partnerit

Branch of State Research Institution
MTT Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus