< Takaisin hankkeisiin

Developing Regional Marketing, Strategic Planning and Business Counselling in the Cities of Joensuu and Petrozavodsk (Interreg, Tacis)
Rahoitusohjelma Euregio Karelia naapuruusohjelma 2001-2006

Hankkeen tavoite

Interreg-osion tavoitteena oli Joensuun seudun kansainvälisen elinkeinoelämän kehittäminen laajentamalla Josek Oy:n kansainvälistä yhteistyöverkostoa ja tekemällä seutua paremmin tunnetuksi Petroskoissa. Tacis-osion tavoitteena oli Petroskoin tunnettavuuden parantaminen sekä Petroskoin elinkeinoelämän toimintaedellytysten kehittäminen perustamalla kaupunkiin elinkeinoelämän kehittämistyöstä vastaava organisaatio Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö JOSEK Oy:n mallin mukaan.

Keskeiset toimenpiteet

• Avausseminaarien järjestäminen Joensuussa ja Petroskoissa, • Tutkimusten ja selvitysten laatiminen projektialueiden imagosta, tutkimusraporttien laatiminen, • Joensuun alueen markkinointi esitteiden ja nettisivujen välityksellä Venäjällä, • Uutisten vaihto Petroskoin ja Joensuun välillä, tapahtumista tiedottaminen molemmin puolin rajaa, • Toimintasuunnitelman laatiminen Petroskoin aluemarkkinoinnille, Petroskoin kaupungin ja elinkeinoelämän esitteiden kääntäminen suomeksi, • Petroskoihin perustettavan kehitysorganisaation toimintamallin suunnittelu ja siihen liittyvät selvitystyöt Venäjällä ja Suomessa, • Venäjän tiedeakatemian selvitykset Petroskoin nykyisistä konsulttipalvelumarkkinoista ja yritystoiminnan tukipalveluista sekä petroskoilaisten pk-yritysten tarpeista ja uuden kehittäjätahon mahdollisista partnereista, • Tutustumis- ja koulutusmatkojen järjestäminen Petroskoihin kaupungin avainhenkilöille ja hankkeen henkilöstölle JOSEKiin, Cursoriin Kotkassa, Jykesiin Jyväskylässä ja Imatran seudun kehitysyhtiöön, • Workshoppien järjestäminen Joensuussa ja Petroskoissa kehittämisyhtiön toimintasuunnitelman ja roolin suunnittelua ja tehtyjen tutkimusten tulosten käsittelyä varten.

Hankkeen tulokset

Hankkeen julkista esittelyä varten järjestettiin avausseminaarit Joensuussa ja Petroskoissa. Aluemarkkinoinnin tausta-aineistoksi tehtiin tutkimus Joensuun seudun imagosta Petroskoissa ja vastaavasti selvitys Petroskoin imagosta Joensuun seudulla ja ne julkistettiin lehdistötilaisuuksissa Joensuussa ja Petroskoissa. Tutkimusraportit valmistuivat suomeksi, venäjäksi ja englanniksi. Raportit toimitettiin sisäisille ja ulkoisille sidosryhmille ja niitä esiteltiin myös eri tilaisuuksissa Joensuussa ja Petroskoissa. Joensuun seudun elinkeinoelämästä tehtiin aluemarkkinoinnin materiaaliksi venäjänkielinen esite, jota jaettiin mm. SVKK:n, Finpron, lähetystön ja konsulaattien avustamana Venäjällä. Lisäksi valmistuivat Josek Oy:n venäjänkieliset nettisivut www.josek.ru, joissa oli esitteen sisältämä informaatio. Petroskoin aluemarkkinoinnille tehtiin toimintasuunnitelma ja materiaaleiksi Petroskoin kaupungin ja elinkeinoelämän esitteet suomeksi. Joensuun ja Petroskoin seudun välillä käynnistettiin uutistenvaihto. Joensuun seudun tärkeimmistä uutisista ja tapahtumista tiedotettiin kaksi kertaa kuukaudessa Petroskoin ja Karjalan tasavallan medialle. Samoin Petroskoin uutisista ja tapahtumista tiedotettiin Pohjois-Karjalan medialle. Toiminta pyritään vakinaistamaan projektin päättymisen jälkeen. Petroskoihin perustettavan kehitysorganisaation toimintamallin suunnittelun tausta-aineistoksi teetätettiin pietarilaisella yrityksellä kartoitus Venäjällä toteutetuista aluekehittämisorganisaation perustamiseen tähtäävistä hankkeista ja malleista. Suomen puolella Joensuun yliopiston tutkimuslaitos Spatia teki selvityksen suomalaisista aluekehitysorganisaatioista. Lisäksi Venäjän tiedeakatemia teki selvitykset Petroskoin nykyisistä konsulttipalvelumarkkinoista ja yritystoiminnan tukipalveluista sekä petroskoilaisten pk-yritysten tarpeista ja uuden kehittäjätahon mahdollisista partnereista. Hanke järjesti kaksi viikon tutustumis- ja koulutusmatkaa Petroskoin kaupungin avainhenkilöille ja hankkeen henkilöstölle JOSEK: iin, Cursoriin Kotkassa, Jykesiin Jyväskylässä ja Imatran seudun kehitysyhtiöön. Lisäksi Joensuussa ja Petroskoissa järjestettiin workshopit kehittämisyhtiön toimintasuunnitelman ja roolin suunnittelua ja tehtyjen tutkimusten tulosten käsittelyä varten. Perustettavan aluekehittämisyhtiön yksityiskohtaisen toimintasuunnitelman ja toimintamallin suunnittelu jatkuu ja tarkoituksena on vielä ennen hankkeen Tacis -osion päättymistä käynnistää uuden yhtiön toiminta Petroskoissa. Hankkeessa luotiin perustaa Josek Oy:n yhteistyöverkostolle Petroskoissa ja yleensä Luoteis-Venäjällä. Tuloksena syntyi kaksi uutta verkostoa: 1. Josek Oy, Petroskoin kehittämisyhtiö, Karjalan tasavallan kauppa- ja teollisuuskamari, pk-yritysten tukijärjestö (Petroskoi) ja 2. Josek Oy, Cursor Oy:n Venäjä-palvelut, Jykes Oy:n Venäjä-palvelut, Petroskoin kehittämisyhtiö. Yhteishankkeen Tacis -osion toimistolle välitettiin noin 10 pohjoiskarjalaisten yritysten kumppanuushakuun liittyvää toimeksiantoa. Hankkeessa luotiin lisäksi uusia yrityskontakteja Petroskoin it- ja mediatoimialaan.Perustiedot