< Takaisin hankkeisiin

Developing Potato Farming and Refining in Russian Karelia
Rahoitusohjelma Euregio Karelia naapuruusohjelma 2001-2006

Hankkeen tavoite

Hankkeen tavoitteena oli perunanviljelyn kehittäminen ja perunanjalostuslaitoksen perustaminen Karjalan tasavaltaan teollisuusperunan tuottamista varten. Jalostuslaitoksen rakentamisen lisäksi tavoitteena oli lopulta myös perustaa perunan tuotannosta, jalostuksesta ja markkinoinnista vastaava, laadukas ja joustava ketju.

Keskeiset toimenpiteet

• Viljelijäverkoston kartoittaminen, • Kyselytutkimuksen toteutus perunanviljelytiloille, • Selvitys koulutustarjonnasta ja Merikosken ammatillisen koulutuskeskuksen kiinnostuksesta koulutusyhteistyöhön, • Viljelyyn soveltuvien maa-alueiden, alueiden omistussuhteiden, kaavoitus- ja ympäristöasioiden, perunanviljelyn kannalta oleellisten yhteiskuntarakenteiden ja infrastruktuurin sekä markkinarakenteen kartoittaminen.

Hankkeen tulokset

Hankkeessa toteutettiin kyselytutkimus, jossa selvitettiin mm. perunan viljelyn ja tuotannon tila, tilojen koko ja etäisyys Petroskoista sekä viljelijöiden innokkuus kehittää perunanviljelyä ja jalostusta. Virkamiesten ja Sortavalan maatalouskoulun kanssa selvitettiin koulutustarjonta ja kiinnostus koulutusyhteistyöhön Merikosken ammatillisen koulutuskeskuksen kanssa. Lähes kaikki selvitystyön kohteena olevat seikat saatiin kyselyjen kautta selville. Kuitenkin hankkeessa mukana ollut 12 tilan viljelijäverkosto oli liian suppea tutkimusotanta luotettavien ratkaisujen tekemiseen tuotantolaitoksen perustamiseksi tai viljelijöiden koulutuksen aloittamiseksi. Suppea otos johtui siitä, ettei kyselytutkimusta saatu suorittaa itse, jolloin se oltaisiin tehty tilatasolla, vaan kyselyn suoritti maatalousministeriön virkamies kahdelletoista tilalle. Myöskään maanäytteiden ottoon ei saatu lupaa. Sekä alueen viljelijät että Karjalan tasavallan ylin johto olivat hyvin kiinnostuneita perunanviljelyn kehittämisestä alueella, ongelmalliseksi koettiin virkamiestason tahtotila ja aktiivisuus. Alun perin oli tavoitteena hakea jatkohanketta koulutustoimintaan ja tuotantolaitosten rakentamiseen, mutta hankkeen päättyessä saatujen tietojen arvioitiin olevan vielä riittämättömät. Mikäli tehtaan rakentamiseen aiottaisiin edetä, tarvittaisiin uusi selvityshanke. Yhteistyötä katsottiin olevan tarpeellista jatkaa pidempään jo luottamuksen saavuttamiseksi. Hanke ei siis toteutunut täysin suunnitellusti, mutta se tuotti informaatiota muita tarkoituksia varten ja se katsottiin arvokkaaksi kansainvälistymisen edistäjänä. Ainakin Raisio-yhtymän katsotaan hyötyneen hankkeen kautta saaduista tiedoista ja yhtymä laajensikin margariinitoimintaa ja rehuteollisuutta itään päin.Perustiedot


Lyhenne

Perunan viljelyn ja jalostuksen kehittäminen Venäjän Karjalassa

Hankkeen kokonaiskesto

2004-03-01 - 2005-06-30

Kokonaiskustannukset / Ohjelmarahoitus

39 628 € / 27 739 €


Päätoteuttaja

Merikosken ammatillinen koulutuskeskus (nyk. Ammattiopisto Luovi)
Päätoteuttajan kotisivu

Partnerit

Karjalan tasavallan maatalous-, elintarvike- ja kalastusministeriö
Sortavalan maatalouskoulu
Ravintoraisio Oy
Oulun Ortoosikeskus