< Takaisin hankkeisiin

Developing Cross-Border Knowhow on the Prevention of Social Exclusion of Children and Youth (КА 458)
Rahoitusohjelma Karelia ENPI 2007-2013

Hankkeen tavoite

Hankkeen tavoitteena oli parantaa lasten ja nuorten itsetuntoa ja psykososiaalista hyvinvointia sekä ennaltaehkäistä sosiaalista syrjäytymistä Pohjois-Suomessa ja Karjalan tasavallassa.

Keskeiset toimenpiteet

• Kyselyt kontekstin ja yhteiskunnallisen tilanteen arvioimiseksi ja toimenpiteiden kohdentamiseksi, • Opettajien, sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten ja muiden yhteistyökumppaneiden kouluttaminen sosiaalista syrjäytymistä ehkäisevistä tekijöistä ja sosiaalista osallisuutta edistävistä hyvistä käytännöistä, • Kehityshankkeiden aloittaminen kouluissa ja vapaa-ajan aktiviteeteissa, • Julkisten seminaarien järjestäminen opettajille, opettajaksi opiskeleville, vanhemmille, sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille ja muille hankkeen yhteistyötahoille, • Hyvien käytäntöjen kehittäminen lasten ja nuorten psykososiaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi, • Suosituksista ja hyvistä käytännöistä tiedottaminen ammattilaisille ja muulle yleisölle.

Hankkeen tulokset

Lasten ja nuorten itsetunto ja psykososiaalinen hyvinvointi kasvoivat Pohjois-Suomessa ja Karjalan tasavallassa. Opettajat, vanhemmat ja asiantuntijat onnistuivat löytämään uusia keinoja ja toimintamalleja lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi ja sosiaalisen syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Hankkeeseen osallistuneet koulut loivat omia käytäntöjään hyvinvoinnin tukemiseen. Kyselyiden mukaan hankkeeseen osallistuneiden oppilaiden elämäntaidot ja itsetunto vahvistuivat. Osallistuneet koulut kehittivät pysyviä välineitä ja malleja psykososiaalisen hyvinvoinnin lisäämiseksi ja näin myös seuraavat sukupolvet tulevat saamaan tukea. Hyvien käytäntöjen työkalupakki sekä raportoidut suositukset auttavat levittämään hankkeen tuloksia laajemmalle yleisölle.Perustiedot


Lyhenne

Hankkeen kokonaiskesto

2013-01-26 - 2014-12-31

Kokonaiskustannukset / Ohjelmarahoitus

383 509 € / 345 159 €


Päätoteuttaja

Oulun yliopisto, Koulutus- ja tutkimuspalvelut
Päätoteuttajan kotisivu

Partnerit

Karjalan pedagoginen valtionakatemia