< Takaisin hankkeisiin

Developing and furnishing the Zipringa Wilderness Center
Rahoitusohjelma Euregio Karelia naapuruusohjelma 2001-2006

Hankkeen tavoite

Investoinneilla ja kehittämisellä pyrittiin nostamaan Zipringan eräkeskuksen matkailupalveluiden tasoa kansainvälisten liikematkailuasiakkaiden tarpeita vastaaviksi, edistämään Idän Revontuli Oy:n liiketoimintaa Suomessa, tehostamaan Venäjän puolen yhteisyrityksen toimintaa matkailussa ja myös parantamaan saatavuutta kansainvälisten liikematkailuryhmien osalta.

Keskeiset toimenpiteet

• Uusien erillisten saniteettitilojen rakentaminen saunojen lisäksi, ravintolan laajentaminen ja kokoustekniikan uusiminen, • Talvi- ja kesäsafarikaluston, mm. kolmentoista uuden moottorikelkan, latukoneen ja veneiden, hankkiminen Idän Revontulet Oy:lle Kuusamoon ja Zipringaan, • Kahden uuden kelkkareitin tekeminen uudella latukoneella, • Opaskoulutuksen sekä sähkö- ja rakentamiskoulutuksen järjestäminen Paanajärvi Yhteisyrityksen työntekijöille • Yhtiön nettisivujen uudistaminen ja kääntäminen englannin- ja venäjänkielisiksi, • Venäjänkielentaitoisen avainhenkilön palkkaus ja henkilöstön kouluttaminen

Hankkeen tulokset

Eräkeskus Zipringaan rakennettiin saunojen lisäksi uudet erilliset saniteettitilat, laajennettiin ravintola ja uusittiin kokoustekniikka. Idän Revontulet Oy:lle hankittiin Kuusamossa ja Zipringassa käytettävää talvi- ja kesäsafarikalustoa, mm. kolmetoista uutta moottorikelkkaa, latukone ja veneitä. Kelkkareittejä myös lisättiin kahdella uudella reitillä ja kelkkareittien tekemiseen saatiin uuden latukoneen myötä varmuutta. Investoinnit ovat mahdollistaneet kansainvälisten liikematkailijaryhmien vastaanottamisen, ja eräkeskuksen palvelutasoa on nostettu vastaamaan tämän päivän vaativan erämaamatkailun tarpeita. Kansainvälisessä markkinoinnissa toimi hankkeessa yksi henkilö, jonka lisäksi Venäjän markkinoinnille nimettiin oma vastuuhenkilönsä. Keski-Euroopan markkinointiin saatiin agentti Ranskasta. Sallan ja Kuusamon kansainvälisten rajanylityspaikkojen avautuminen on helpottanut matkailun kehittämistä.Perustiedot


Lyhenne

Zipringa

Hankkeen kokonaiskesto

2001-12-31 - 2006-12-31

Kokonaiskustannukset / Ohjelmarahoitus

147 025 € / 35 283 €


Päätoteuttaja

Idän Revontulet Oy
Päätoteuttajan kotisivu

Partnerit

Paanajärvi yhteisyritys