< Takaisin hankkeisiin

CYMBOL Software
Rahoitusohjelma Euregio Karelia naapuruusohjelma 2001-2006

Hankkeen tavoite

CYMBOL Software -projektin tavoitteena oli parantaa ohjelmistoalan pohjoissuomalaisten yritysten kilpailukykyä kustannuksia alentamalla ja vapauttamalla kapasiteettia rutiinityöstä tuotekehitykseen ja liiketoiminnan kehittämiseen. Hankkeen tarkoituksena oli varmistaa, että suomalaiset yritykset voivat jatkossa hankkia ohjelmistotuotantoon hyviä, edullisia ja joustavia resursseja Venäjältä.

Keskeiset toimenpiteet

• Suomalaisten yritysten tarpeiden ja asenteiden kartoittaminen ohjelmistoalihankinnasta, • Selvitys ohjelmistoalan alihankkijoista ja osaamisesta Karjalan tasavallan ja Pietarin alueilla, • Venäjän osapuolten tarpeiden, odotusten ja toimintamallien kriteeristöjen selvittäminen alihankintatoiminnan suhteen, • Tukiprosessien, byrokratian ja lakiasioiden kartoittaminen ohjelmistoalihankinnan toteuttamiseksi ja riskianalyysin tekeminen ohjelmistoalihankinnasta Venäjän puolelta, • Alihankintatoimenpiteiden toimintamallin luominen ja pilotointi.

Hankkeen tulokset

Hankkeen aikana projektissa mukana olleet yritykset saatiin vähintään harkitsemaan alihankintaa Venäjältä. Hankkeen aikana kävi myös selväksi, että kustannusten alentaminen on vain yksi osa kilpailukyvyn parantamista – Venäjällä oleva tuotekehityskapasiteetti ja erityisosaaminen ongelmanratkaisutilanteissa on vähintään yhtä tärkeä tekijä. Yksi yritys lähti tekemään varsinaista alihankintaprojektia hankkeen aikana ja kaksi muuta jäi vielä määrittelyvaiheeseen. Ohjelmistoalan alihankinnan pysyvät edellytykset luotiin perustamalla yritys järjestelemään venäläisten ja suomalaisten yritysten välistä toimintaa. Yritykset näyttivät kaipaavan tukevaa resurssia erityisesti alihankinnan aloitusvaiheessa, jolloin aikaa menee määrittelyihin, partnereiden hakuun ja arviointiin, tarjouspyyntöihin ja tarjousten arviointiin. Hanke tuki yrityksiä näissä prosesseissa. Lisätietoa toiminnasta osoitteessa www.swbusiness.fiPerustiedot


Lyhenne

CYMBOL Software

Hankkeen kokonaiskesto

2004-10-01 - 2005-09-01

Kokonaiskustannukset / Ohjelmarahoitus

62 731 € / 43 786 €


Päätoteuttaja

University of Oulu, Learning and Research Services
Päätoteuttajan kotisivu

Partnerit

Lanit-Tercom Inc.
Jutel
Kyperjokki
Nestix and Visetec Oy