< Takaisin hankkeisiin

Culture for All Axes (KA9010)
Rahoitusohjelma Karelia CBC 2014-2020

Hankkeen tavoite

Kasvatetaan kulttuuripalveluiden ja –tuotteiden kilpailukykyä päivittämällä palvelumuotoilun käytäntöjä.

Keskeiset toimenpiteet

Työpaketti 1. Kasvualueiden tunnistaminen - tutkitaan huollon ja markkinoinnin vallitsevaa tilannetta, potentiaalisia asiakkaita, palvelumuotoilun kysyntää ja uusia lähestymistapoja; - kerätään aineistopohja kansainvälisistä kulttuuritoimijoista, joita voidaan sisällyttää toimintaan ja alojenväliseen yhteistyöhön; - kehitetään “kuinka parantaa ja markkinoida kulttuuripalveluita” -ohjekirja. Työpaketti 2. Koulutus- ja ohjausvälineet - luodaan olemassa olevien instituutioiden pohjalta etnomusiikin, -tanssin ja -muotoilun keskus; - kehitetään palvelumuotoilun tutkimukseen ja alojen väliseen lähestymistapaan perustuva koulutuspaketti kulttuurisen palveluiden tuottajille; - kehitetään koulutus- ja verkostoitumiskurssi etnomusiikin, -tanssin ja -muotoilun keskuksessa työskenteleville ohjaajille. Työpaketti 3. Palveluiden kehittäminen ja mainostaminen - kehitetään tuotteiden- ja palvelunmuotoilua palveluntuottajille; - otetaan palveluita käyttöön ohjaajien valvonnan alaisena – tällaisia ovat muun muassa yhteistyökumppaneiden ja jakelijoiden muodostamat verkostot; - esitellään koepalveluita ja –tuotteita kulttuuri-, matkailu- tai hanketapahtumissa, jotta parhaita hankekäytäntöjä ja lähestymistapoja voidaan jakaa Luoteis-Venäjällä ja Suomessa.

Hankkeen tuloksetPerustiedot


Lyhenne

Culture for All Axes

Hankkeen kokonaiskesto

2020-02-01 - 2022-01-31

Kokonaiskustannukset / Ohjelmarahoitus

432 815 € / 389 533 €


Päätoteuttaja

Support and Development of Ethnocultural Initiatives Foundation
Päätoteuttajan kotisivu

Partnerit

Center of National Cultures and Folk Art of the Republic of Karelia
Karelia ammattikorkeakoulu Oy
Taito Pohjois-Karjala ry
MOST RM
Karjalan tasavallan kulttuuriministeriö