< Takaisin hankkeisiin

CROSSOVER CRAFTS – artisans without borders (KO528)
Rahoitusohjelma Kolarctic ENPI 2007-2013

Hankkeen tavoite

Hankkeen tavoitteena on ollut kehittää luovia areenoita elävien käsityöperinteiden tueksi, jotta alan vanha tietotaito nousisi taas esille yhteiskunnassa ja tukisi yksilöiden identiteettiä ja toimeentuloa. Tavoitteena on ollut perinteisten käsityötaitojen elvyttäminen, säilyttäminen, jakaminen ja dokumentointi, edistämään niiden elinvoimaisuutta, säilymistä ja käyttöä.

Keskeiset toimenpiteet

anke alkoi kartoituksella ja tutkimustyöllä. Hanke löysi ja luetteloi käsityöläisiä alueella, perinteisiä käsityötaitoja, mukaan lukien alueen museoissa esitellyt, sekä museoiden tarpeita koskien käsityöalan perinnetietoa. Hankkeeseen osallistujien rekrytoinnin jälkeen hanke suunitteli vaihtojaksoja, työpajoja, käsityöesityksiä, paikallisia näyttelyitä sekä tiedotustoimia. Käsityön harjoittajille ja museoalan ammattilaisille kaikista kolmesta maasta esiteltiin duodji, perinteinen saamelaisten käsityö. Alan markkinoita ja näyttelyitä tutkittiin. Käsityöläiset myös liittoutuivat yhteistyöhön muiden käsityöläisten kanssa ja esittelivät töitään Jokkmokkin suurilla talvimarkkinoilla. Hanke järjesti eri käsityöalojen työpajoja: - kalannahan muokkaus - kirveiden takominen - hirsirakentaminen - koivun juuren käyttö käsityössä - rakennusten entisöinti - poppanan kudonta - nahan muokkaus -nahan painaminen - kansallispuvut ja muut perinteiset asut ja niiden historia - neulakinnastekniikka - veneet ja veneenrakentaminen Rakentamisen perinteistä on järjestetty paikallisia projekteja: tähän sisältyy perinteisen saamelaista perinnettä edustavan rakennuksen uudelleen pystytys ja vanhan puimalan restaurointi. Yksi näkyvä osa hanketta on ollut näyttelyt joissa on mukana kirjallista tietoa. Niitä on järjestetty esimerkiksi hankkeeseen osallistuvissa museoissa ja kiertävinä näyttelyinä. Ulkoilmamuseoissa järjestettyihin aktiviteetteihin on osallistunut käsityön harjoittajia sekä lapsia ja nuoria. . Hanke on tuottanut luetteloita ja muuta kirjallista aineistoa, esimerkiksi luettelon 300 puuesineestä Arkangelin alueen museoissa. Hankkeen toimenpiteitä on Internetissä: https://www.youtube.com/watch?v=H18_IGHCrPQ esittelee saamelaisen rakennuksen pystytystä. Puimalan restaurointia on dokumentoitu blogissa: https://crossovercrafts.wordpress.com/

Hankkeen tulokset

Monet menneiden aikojen tuotteet ovat parempilaatuisia kuin nykyiset. Suuren yleisön keskuudessa mielenkiinto perinteiseen käsityöhän on elävää ja kasvavaa. Jotta vanha tieto tulisi taas esille, tarvitsemme luovia kohtauspaikkoja. Crossover Crafts-hanke on järjestänyt useita mahdollisuuksia perinteisten käsityötaitojen esittämiseen – tekstiilialasta rakentamisen tekniikkoihin. Hanke on elvyttänyt, pitänyt yllä, viestittänyt ja dokumentoinut perinteistä käsityöläisyyttä. Se on suunnannut viestinsä suurelle yleisölle, ja antanut museoiden ja historiatapahtumien toimia perinteisten menetelmien ja tekniikoiden kehittämisen keskuksina.Perustiedot


Lyhenne

Hankkeen kokonaiskesto

2012-11-24 - 2015-03-23

Kokonaiskustannukset / Ohjelmarahoitus

1 215 983 € / 783 458 €


Päätoteuttaja

Midt-Troms Museum
Päätoteuttajan kotisivu

Partnerit

Ájtte, Swedish Mountain and Sámi Museum
Arkhangelsk Museum for Regional Lore