< Takaisin hankkeisiin

Cross-Border Photonics Initiative (SE691)
Rahoitusohjelma Kaakkois-Suomi - Venäjä ENPI 2007-2013

Hankkeen tavoite

Hankkeen tavoitteena on edistää fotoniikkateknologioiden käyttöä talouskasvussa, edistää suomalais-venäläistä yhteistyötä yliopistojen ja fotoniikka-alan yritysten välillä, synnyttää synenergiaa yliopistojen ja fotoniikan sekä optisten hi-tech yritysten kesken, sekä tunnistaa ja edistää fotoniikan alan alueelliset asiantuntijat ja sovellusvetoiset verkostot.

Keskeiset toimenpiteet

- Rajanylittävän yhteistyön kehittäminen fotoniikan koulutuksessa - Innovointi ja tutkimus fotoniikkateknologiassa - Teknologinen ja teollinen kehittäminen fotoniikkateknologioissa - Infrastruktuuri/informaatio - Projektinhallinta ja tulosten levittäminen

Hankkeen tulokset

Projektissa vahvistettiin ja lisättiin rajanylittävää yhteistyötä yliopistojen ja fotoniikan ja optisen alan yritysten välillä. Saavutettiin seuraavat konkreettiset tulokset: UAV valotestaus rajavalvonnassa, maisteritason kaksoistutkinto-ohjelmat partneriyliopistoissa sekä yhteistyöverkostojen vahvistaminen partnereiden ja aiheenmukaisten työpaja-, seminaari- ja konferenssiorganisaatioiden välillä. Mahdollisten fotoniikan alan partnereiden ja asiakkaiden etsiminen ja tunnistaminen sekä Pietarissa toimivien fotoniikka- ja optiikan alan yritysten tietokannan kehittäminen. Luotiin pohja rahoitettujen toimintojen kestävälle kehitykselle.Perustiedot


Lyhenne

Cross-Border Photonics Initiative

Hankkeen kokonaiskesto

2012-11-27 - 2014-12-26

Kokonaiskustannukset / Ohjelmarahoitus

693 013 € / 480 319 €


Päätoteuttaja

Pietarin tutkimusyliopisto ITMO
Päätoteuttajan kotisivu

Partnerit

Lappeenrannan teknillinen yliopisto
Laurea ammattikorkeakoulu
Aalto yliopisto
Optogan