< Takaisin hankkeisiin

Cross-border Networks and Resources for Common Challenges in Education (SE478)
Rahoitusohjelma Kaakkois-Suomi - Venäjä ENPI 2007-2013

Hankkeen tavoite

Projektin yleinen tavoite on luoda edellytykset tehokkaan ja epävirallisen koulutuskehyksen luomiselle Kaakkois-Suomessa ja Luoteis-Venäjällä.

Keskeiset toimenpiteet

- Selvitettiin kohderyhmien haasteet ammatillisessa aikuiskoulutuksessa. - Tehtiin vertailuanalyysi rajanylittävästä vaihdosta, jotta voitiin valita parhaat käytännöt ammatillisessa etäopetuksessa, uudelleenkouluttautumisessa ja ammatillisessa kehittymisessä. - Kehitettiin yleinen ajantasainen työkalu siihen, kuinka kumuloitunut kokemus ammatillisesta sähköisestä oppimisympäristöstä saadaan implementoitua käytäntöön. - Julkaistiin e-Skills Centre. - Toteutettiin pilottihankkeita verkko-opinnoista.

Hankkeen tulokset

Hankkeen aikana toteutettiin verkko-osaamiskeskus e-Skills Centre, jonka infrastruktuuriin kuuluvat paikallinen ja keskitetty tekninen arkkitehtuuri, ammatillisen etäkoulutuksen ohjelmistoperustana toimiva monikielinen etäoppimisjärjestelmä Vel-Com sekä rajat ylittävä yhteistyökumppanuus. Kumppanit solmivat hankkeen aikana monenvälisen yhteistyösopimuksen e-Skills Centre-keskuksesta, jonka oikeudelliseksi muodoksi kumppanit valitsivat kumppanuussopimuksen ilman erillisen oikeudellisen yksikön perustamista. Hankkeen aikana koottiin EdNet-verkkoportaali ammatillisesta etäoppimisesta ja yleisesti verkko-oppimisesta (www.ednet.ksob.ru), ja joka on suunnattu suomalaisten ja venäläisten käyttäjien lisäksi myös laajemmalle yleisölle. Hankkeen aikana julkaistiin lisäksi suomalaisvenäläisen verkko-opetuksen ja ammatillisen koulutuksen sanasto, joka on saatavilla myös sähköisessä muodossa.Perustiedot


Lyhenne

EdNet

Hankkeen kokonaiskesto

2012-02-22 - 2014-02-21

Kokonaiskustannukset / Ohjelmarahoitus

935 037 € / 650 000 €


Päätoteuttaja

Corporate Training Systems
Päätoteuttajan kotisivu

Partnerit

Helsingin yliopisto, koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia
Pietarin pedagoginen akatemia
Business Computer Center
Kouvola Innovation Oy