< Takaisin hankkeisiin

Cross-border Investment Navigator for Monocities (KA4032)
Rahoitusohjelma Karelia CBC 2014-2020

Hankkeen tavoite

Vahvistaa “monokaupunkien” (kaupunki, jonka taloutta hallitsee pitkälti yksi tuotannonala tai yritys) monipuolistumisesta ja globaaleista tuotannon modernisaation trendeistä seuraavia rajan ylittäviä investointimahdollisuuksia.

Keskeiset toimenpiteet

• Raja-alueiden ulkomaaninvestointeja tukevien toiminta- ja jakelukäytänteiden suunnittelu ja kehittäminen: - Tunnistetaan ja analysoidaan raja-alueiden investointien vaikeudet ja ongelmat - Tehdään vertaileva tutkimus esteistä, joita Suomessa ja Venäjällä sijoittajat kohtaavat - Kartoitetaan ehdotukset parhaista toimenpiteistä ja käytänteistä alueellisia ja paikallisia päätöksentekijöitä varten - Kehitetään ja kokeillaan ulkomaaninvestointeja tukevia toiminnan ja käytännön keinoja - Koulutetaan oleellisia viranomaisia ja sidosryhmiä investointipalveluista sekä sijoittajien suhteista • Rajan ylittävän investointeja tehokkaasti helpottavan verkkopalvelun perustaminen: - Kehitetään sisältöä ja aloitetaan tarvittavat toimet palvelun perustamiseksi - Tunnistetaan rajan ylittävien investointien mahdollisuudet, jotta ulkomaaninvestointitarjoukset voidaan ohjata ”monokaupunkeihin” - Kehitetään ja kokeillaan sijoittajille tarkoitettuja sähköisiä välineitä - Kehitetään hyvin toimiva ulkomaaninvestointipalvelu - Kehitetään mahdollisuuksia rajan ylittäville investointihankkeille • Teollisuuden monipuolistamishankkeiden valinta ja toimeenpano: - Kerätään parhaat käytänteet ja lähestymistavat teollisuuden monipuolistamiseen - Priorisoidaan neljää teollisuudenalaa, joilla on strategista kestävyyttä • Alueellisen investointihoukuttelevuuden edistäminen

Hankkeen tuloksetPerustiedot


Lyhenne

CINNAMON

Hankkeen kokonaiskesto

2018-10-18 - 2022-06-30

Kokonaiskustannukset / Ohjelmarahoitus

529 115 € / 476 203 €


Päätoteuttaja

Petroskoin valtionyliopiston täydennyskoulutuksen laitos (KRICPE)
Päätoteuttajan kotisivu

Partnerit

Kainuun liitto
Itä-Suomen Yliopisto
Karjalan tasavallan kehityskorporaatio