< Takaisin hankkeisiin

Construction planning for Vartius’ landscaping, environmental maintenance work and water supply
Rahoitusohjelma Interreg II Karjala 1996-1999

Hankkeen tavoite

Vartiuksen nykyinen ankeahko ja sekava yleisilme vaatii pikaisia korjaus- ja hoitotoimenpiteitä, jotta se saataisiin vastaamaan laadultaan kansainvälisen liikenteen solmukohdan ja virallisen rajanylityspaikan asemaa. Vartiukseen on valmistunut keväällä 1999 Vartiuksen rajanylityspaikan ja sen lähiympäristön kehittämissuunnitelma, joka sisältää seuraavat yleissuunnitelmat: toimintojen-, maankäytön-, liikennejärjestelmän-, ja kunnallistekniikansuunnitelmat. Yksi tärkeimmistä kehittämissuunnitelman mukaisista jatkohankkeista on maisema- ja ympäristöhoitotöiden detaljisuunnittelu sekä vesihuollon rakennussuunnittelu. Vartiuksen raja-aseman ja sen lähiympäristön nykyisellä vedenkulutuksella (10-20 m3/d) on esiintynyt ongelmia käytössä olevien vedenottamoiden toiminnassa, huippukulutustilanteissa ja vedenlaadussa. Vartiuksen vedenhankinnan järjestämiseksi on rakennettava uusi pohjavedenottamo. Vartiuksen aseman seudun vesihuollon yleissuunnitelma, joka sisältää vedenhankinnan, jätevesien johtamisen ja puhdistamisen, valmistui keväällä 1999. Nyt toteutetaan yleissuunnitelman pohjalta vesihuollon varsinainen rakennussuunnittelu, joka sisältää vedenottamon suunnittelun tutkimuksineen, syöttövesijohdon suunnittelun, jätevedenpuhdistamon suunnittelun sekä runkovesijohdon että runkoviemärin laajennuksen ja paineviemärin kapasiteetin lisäyksen suunnittelun.

Keskeiset toimenpiteet

Hankkeen tuloksetPerustiedot


Lyhenne

Vartiuksen maisema- ja ympäristönhoitotöiden sekä vesihuollon rakennussuunnittelu

Hankkeen kokonaiskesto

1999-11-01 - 2000-09-30

Kokonaiskustannukset / Ohjelmarahoitus

84 090 € / 42 045 €


Päätoteuttaja

Municipality of Kuhmo
Päätoteuttajan kotisivu

Partnerit