< Takaisin hankkeisiin

Constructing the fast lanes on main road 70 at the Niirala border station
Rahoitusohjelma Euregio Karelia naapuruusohjelma 2001-2006

Hankkeen tavoite

Niirala-Värtsilän kansainvälinen rajanylityspaikka on avattu vuonna 1995 ja mitoitettu 150 000–200 000 vuosittaiselle rajanylittäjälle. Vuonna 2003 rajanylittäjiä oli lähes 925 000 ja lähivuosina matkustajaliikenteen odotettiin kasvavan edelleen 5-10 prosentin vuosivauhdilla. Vuonna 2010 arvioitu liikennemäärä olisi tuolloin jo 1,3–1,6 miljoonaa matkustajaa. Merkittävän osan rajaliikenteestä muodosti raskas liikenne (puunkuljetukset), jonka vuoksi olemassa olevat tierakenteet olivat heikentyneet. Investointihankkeessa oli tarkoitus toteuttaa pikakaistojen rakentaminen ja kaistaopastus sekä saapuvan (kolme kaistaa) että lähtevän kevyen liikenteen (kaksi kaistaa) puolelle.

Keskeiset toimenpiteet

• saada Niiralan raja-aseman kaistajärjestelyt kevyen liikenteen osalta vastaamaan nykyisten rajanylitysmäärien sekä EU:n rajaliikennekäytäntöjen vaatimaa tasoa. • vahvistaa olevia tierakenteita koko liikennealueella.

Hankkeen tulokset

Niiralan raja-aseman kaistajärjestelyn parantamistyö eteni suunnitelmien mukaisesti ja käsitti rajanylityspaikalle tehtävät lisäkaistat nopeaa rajanylitystä varten. Työhön sisältyivät seuraavat rakenteet: Lähtevän liikenteen kaista, jonka pituus oli 500 metriä Saapuvan liikenteen kaista, jonka pituus oli 580 metriä Lähtevän liikenteen lisäkaista rajan lähellä, jonka pituus oli 200 metriä Raja-asemalle rakennettavan ajoneuvojen läpivalaisualueen 2 kaistaa, pituus 100 metriä. Tiepituus yhteensä noin 1,4 km. Hankkeessa toteutettiin tierakenteiden pengertyöt ja kuivatusjärjestelmä. Tierakennustyöhön sisältyi myös liikenteenohjaukseen kuuluvien kaapelien putkituksen asentaminen. Kaistajärjestelyjen parantamistyö oli hankkeen päättyessä vielä kesken, mutta urakka oli saavuttanut valmiusasteen, joka vastasi työhön myönnettyä rahoitusta. Tienrakennusurakasta oli tekemättä kaistojen päällysteet, tiemerkinnät, kiinteä liikenteenohjaus ja viimeistelytyöt. Nämä työt toteutettaisiin siihen tarkoitukseen myönnetyllä erillisellä lisärahoituksella.Perustiedot


Lyhenne

Kt 70 Niiralan raja-aseman nopeiden kaistojen rakentaminen

Hankkeen kokonaiskesto

2004-05-01 - 2005-08-31

Kokonaiskustannukset / Ohjelmarahoitus

700 000 € / 700 000 €


Päätoteuttaja

Tiehallinto, Savo-Karjalan tiepiiri
Päätoteuttajan kotisivu

Partnerit