< Takaisin hankkeisiin

Constructing the fast lanes on main road 70 at the Niirala border station
Rahoitusohjelma Euregio Karelia naapuruusohjelma 2001-2006

Hankkeen tavoite

Investointihankkeessa oli tarkoitus toteuttaa pikakaistojen rakentaminen ja kaistaopastus sekä saapuvan (kolme kaistaa) että lähtevän liikenteen (kaksi kaistaa) puolelle sekä kevyen että raskaan liikenteen osalta. Lisäksi olemassa olevia tierakenteita vahvistettaisiin koko liikennealueella.

Keskeiset toimenpiteet

• Niiralan raja-aseman nopeiden kaistojen rakentaminen

Hankkeen tulokset

Tavoite toteutui tierakenteitten osalta suunnitelmien mukaisesti. Hankkeessa toteutettiin KT 70 Niiralan raja-aseman nopeiden kaistojen rakentaminen -hankkeen tienrakennusurakassa tehtyjen lähtevän liikenteen ja saapuvan liikenteen kaistojen (molemmissa suurelta osin 2 kaistaa), lähtevän liikenteen lisäkaistan rajan lähellä sekä raja-asemalle rakennettavan ajoneuvojen läpivalaisualueen 2 kaistan kantava kerros ja päällysteet sekä tiemerkinnät, kiinteä liikenteenohjaus ja viimeistelytyöt. Suunniteltu kaistajärjestely oli hankkeen päättyessä tierakenteiden osalta valmis. Uudet nopean liikenteen kaistat paransivat liikenteen sujuvuutta ja nopeuttivat rajalla tapahtuvaa tarkastusta sekä paransivat henkilökunnan työturvallisuutta ja henkilökunnan toimintamahdollisuuksia. Rakennettu kaistajärjestely saatiin täysimittaiseen käyttöön, kun telemaattinen liikenteenohjausjärjestelmä valmistui Kt 70 Niiralan raja-aseman telemaattinen liikenteen ohjaus -hankkeessa vuonna 2007.Perustiedot


Lyhenne

Constructing the fast lanes on main road 70 at the Niirala border station

Hankkeen kokonaiskesto

2005-04-01 - 2006-12-31

Kokonaiskustannukset / Ohjelmarahoitus

496 150 € / 496 150 €


Päätoteuttaja

Tiehallinto, Savo-Karjalan tiepiiri
Päätoteuttajan kotisivu

Partnerit