< Takaisin hankkeisiin

ConEct – Economical, Ecological and Social Construction (KO390)
Rahoitusohjelma Kolarctic ENPI 2007-2013

Hankkeen tavoite

Hankkeen tarkoituksena oli lisätä tietoutta erilaisista urakehityksen menetelmistä, vertailla niitä sekä yhteistyössä suunnitella ja kehittää ammatillista koulutusta. Lisäksi tarkoitus oli lähentää eri maiden koulutusta, madaltaa rajoja niiden välillä ja edistää joustavuutta opiskelijoiden ja ammattilaisten kannalta Barentsin alueella. Keskeisenä tavoitteena on ollut parantaa rajat ylittävien opiskelijoiden ja asiantuntijoiden laatua ja määrää, kehittämällä ja testaamalla sellaista järjestelmää käytännössä, sekä luomalla aktiivinen ja sitoutunut verkosto. Hankkeen toinen keskeinen tavoite on ollut perustaa, vahvistaa ja kehittää rajat ylittäviä verkostoja ja yritysyhteistyötä pienten ja keskisuurten yritysten keskuudessa Barentsin alueella.

Keskeiset toimenpiteet

Hankkeen perusteellinen suunnittelu, mukaan lukien kick off-kokous. Jokainen hankekumppani järjesti partnerikokouksen jossa partnerit ja hankkeen osallistujat tutustuivat kyseiseen oppilaitokseen, sen toimipisteeseen ja tiloihin paikan päällä. Partnerikokousta seurasi työssäoppimisjakso opiskelijoille, jotka suorittivat kahden viikon jakson joko kumppanina toimivassa oppilaitoksessa tai yrityksessä. Hanke järjesti useita työssäoppimisjaksoja kaikissa hankkeeseen osallistuneissa maissa, opiskelijoille kaikista hankkeeseen osallistuneista maista. Hanke järjesti säännöllisesti kaikissa maissa partnerikokouksia, joissa arvioitiin saatuja kokemuksia, toteutettuja työssäoppimisjaksoja ja muuta hankkeen toimintaa. Hanke järjesti myös - seminaareja eri maiden kulttuureista ja kielistä - opintokäyntejä - asiantuntijatapaamisia - opettajien kokouksia ja opettajanvaihtoa.

Hankkeen tulokset

Hankkeella on ollut myönteinen vaikutus paikallisella, organisaatioiden, alueellisella ja kansainvälisellä tasolla, ammatillisen koulutuksen ja harjoittelun sekä yritysten välillä. Hanke on luonut vahvan, aktiivisen ja sitoutuneen kumppanuuden. opiskelijoiden ja asiantuntijoiden liikkuvuus, määrä ja laatu on kasvanut (hanke toteutti kaikkiaan 422 vaihtoa). Hankkeen osallistujat voivat käyttää ja – ja tulevat käyttämään ja päivittämään – hankkeen tuotoksia, ja rajat ylittävä yhteistyö jatku hankkeen jälkeen. Joitakin hankkeen tuotoksia: - ammattillinen sanasto - työturvallisuuden käsikirja - kieli- ja kulttuurikoulutus - opiskelijanvaihtojärjestelmäPerustiedot


Lyhenne

ConEct

Hankkeen kokonaiskesto

2012-05-26 - 2015-06-25

Kokonaiskustannukset / Ohjelmarahoitus

2 055 101 € / 1 849 591 €


Päätoteuttaja

Lapland Vocational College (LAO)
Päätoteuttajan kotisivu

Partnerit

Utbildning Nord
Samisk videregående skole og reindriftskole
Murmansk building college
Björknäsgymnasiet
ADC - Arctic Drilling Company
Betroc Oy
Napapiirin Betoni Oy
Rosarktikstroj
Building Company VEK
Wesab AB
BPAB