< Takaisin hankkeisiin

Co-TOUR: Cooperation and Development of Tourism Business between SME´s, Barents (KO428)
Rahoitusohjelma Kolarctic ENPI 2007-2013

Hankkeen tavoite

Hankkeen yleistavoitteena on edistää hankkeeseen osallistuvilla alueilla taloudellista ja sosiaalista kehitystä. Hanke edistä omalta osaltaan alueen näkyvyyttä, kilpailukykyä ja vetovoimaa kansainvälisenä matkailualueena. Tätä edistetään yhdistämällä kolmen maan ponnistukset ja kehittämällä korkeampaa profiilia pienille ja keskisuurille matkailukohteille ja majoitusliikkeille. Lisäksi tavoitteena on laajentaa matkailuyritysten mahdollisuuksia luoda synergiavaikutuksia yhdessä viereisten liiketoiminta-alueiden kanssa, sekä stimuloida kestävämpää ja ympäristöystävällisempää matkailua. Hankkeeseen osallistuvien 15 alueen tavoitteet ovat: - saada lisää tietoa toinen toistensa matkailumarkkinoista ja saada parempi käsitys kysynnästä; - muokata ja parantaa olemassa jo olevia palveluja, kehittää ja tarjota uusia yhteistyönä muodostettuja tuote- ja palvelupaketteja; - tuottaa tarkkaa ja helposti saatavilla olevaa tietoa matkailukohteista ja välittää sitä matkanjärjestäjille, matkailuneuvonnalle matkailijoille sekä löytää mahdollisuuksia markkinoinnille yhdessä suurempien ja tunnetumpien kohteiden kanssa.

Keskeiset toimenpiteet

Hanke on lisännyt tietoa ja jakanut sitä hankkeeseen osallistueniden yritysten kesken. Tämä tarkoittaa esimerkiksi tietoa venäläisistä, suomalaisista ja ruotsalaisista matkailijoista ja heidän tarpeistaan. Hanke on auttanut mukauttamaan ja luomaan tuotteita, joita voidaan pakata ja myydä helpommin Venäjän, Suomen ja Ruotsin matkailumarkkinoilla. Hankkeessa on ollut mukana majoitusalan ammattilaisia jotka ovat auttaneet paikallisia majoitusyrityksiä parantamaan ja mukauttamaan palvelujaan venäläisille, suomalaisille ja ruotsalaisille matkailijoille. Hanke on avustanut yhteistyötä DMC-yritysten (Destination Management Company) ja alueen matkailuyritysten välillä, ja lisännyt pienten yritysten mahdollisuuksia saada tuotteitaan samaan pakettiin suurempien yritysten tuotteiden kanssa. Hanke on myös markkinoinut toiminta-aluettaan ja sen yrityksiä. Materiaaleja on käännetty eri kielille ja on toteutettu markkinointikampanjoja matkanjärjestäjien viestimissä. Hanke on järjestänyt joitakin matkanjärjestäjien ja toimittajien vierailuja alueella. Yrityksille on järjestetty verkostoitumistapaamisia ja vierailuja Venäjälle, esittelemään tuotteitaan ja saamaan parempi käsitys Venäjän markkinoista.

Hankkeen tulokset

Co-Tour on parantanut yritysten tietoisuutta Venäjän markkinasta ja venäläisten matkailijoiden tarpeista. Osanottajat ovat luoneet henkilökohtaisia liikesuhteita Murmanskin, Pietarin ja Moskovan matkanjärjestäjien kanssa. Paikalliset yritykset ovat saaneet mahdollisuuden mukauttaa tuotteitaan venäläiseen kysyntään. Venäläiset yritykset ovat saaneet samat mahdollisuudet suhteessa pohjoismaisten matkailijoiden kysyntään. Suomalaisten, ruotsalaisten ja venäläisten yritysten välille on syntynyt suoria yrityssuhteita. Hanke on parantanut palvelujen laatua, ammattitaitoa ja ammattilaisten välisiä yhteyksiä.Perustiedot