< Takaisin hankkeisiin

Chambers of Commerce Supporting Companies in Russia
Rahoitusohjelma Euregio Karelia naapuruusohjelma 2001-2006

Hankkeen tavoite

Hankkeen tarkoituksena oli hyödyntää kauppakamarien osaamista Koillismaan ja Karjalan alueen yritysten tukena, edistää eri toimijoiden välistä yhteistyötä sekä lisätä yritysten tietoa suomalaisten intresseistä alihankinnassa ja tuotannollisessa toiminnassa. Samalla syvennettäisiin kauppakamarien välistä yhteistyötä ja lisättäisiin tiedon kulkua Venäjän kaupan kysymyksistä viranomaistasoilla. Hanke toimi jatkeena ”Barents Business, Trade and Investments” -hankkeessa esille nousseisiin yritysten listaamiin kysymyksiin

Keskeiset toimenpiteet

• Kyselyn toteuttaminen suomalaisille yrityksille koskien Venäjän kaupan ongelmia, tiedonsaannin ja koulutuksen tarvetta sekä odotuksia kauppakamareiden toiminnasta hankkeen puitteissa, • Keskustelutilaisuuksien järjestäminen Oulussa, Joensuussa ja Petroskoissa. • Kyselyn teettäminen venäläisille yrityksille, sen laatiminen yhdessä Karjalan teollisuus- ja kauppakamarin kanssa, • Esille nousseiden ongelmien käsitteleminen työryhmissä ja erilaisissa työseminaareissa mm. Sortavalassa, Kostamuksessa, Petroskoissa, Oulussa ja Joensuussa.

Hankkeen tulokset

Hanke teki yrityksille kyselyn koskien Venäjän kaupan ongelmia, tiedonsaannin ja koulutuksen tarvetta sekä odotuksia kauppakamareiden toiminnalle hankkeen puitteissa. Kyselyihin liittyen järjestettiin keskustelutilaisuuksissa Oulussa, Joensuussa ja Petroskoissa. Myös venäläisille yrityksille tehtiin kysely, joka laadittiin yhdessä Karjalan teollisuus- ja kauppakamarin kanssa. Esille tulleita ongelmia käsiteltiin työryhmissä ja erilaisissa työseminaareissa, joita hanke järjesti useita mm. Sortavalassa, Kostamuksessa, Petroskoissa, Oulussa ja Joensuussa. Tulli- ja rajanylitystyöryhmien käsiteltävinä aiheina olivat rajanylityksen nopeuttaminen vähentämällä rajalla toimivien viranomaisten määrää ja tarkastuksia tavaraliikenteessä, ennakkotullauksen käyttöönotto, vientiarvojen määrittelykäytäntöjen yhdenmukaistaminen ja ennakoitavuuden parantaminen ja väliaikaisen viennin yksinkertaistaminen. Hanke järjesti aiheeseen liittyen mm. Ata Carnet -asiantuntijapäivät Kostamuksen ja Sortavalan tulleissa. Tilaisuuksissa selvitettiin mm. Venäjän tullien henkilöstölle kansainväliseen tulliasiakirjaan Ata Carnet:iin liittyviä asioita ja pohdittiin siihen liittyviä esille tulleita ongelmia. Investointeihin ja alihankintaan keskittyvissä työryhmissä aiheina olivat tiedonsaannin parantaminen lainsäädännön muutoksista, ulkomaalaisten yritysten verotuskäytännön ongelmat ja investointien rahoitusmahdollisuudet. Kuljetus- ja logistiikka työryhmissä käsiteltävät asiat olivat kuljetuskustannusten ennakoitavuus ja tasapuolinen kohtelu, kuljetuslupakäytännön ja ylipainomaksujen yksinkertaistaminen ja tasapuolistaminen tai vastavuoroinen kokonaan poistaminen ja liikennepalvelujen tarpeen ja kehittämismahdollisuuksien määrittely tietyillä rajanylityspaikoilla ja reiteillä. Työryhmien kokouksien avulla koottiin laajasti yritysten näkemyksiä, joista tehtiin yhteenvetoja Sortavalassa ja Kostamuksessa pidettyihin seminaareihin. Seminaareissa esitellyt yhteenvedot sisälsivät myös toimenpidevaihtoehtoja ongelmiin. Esille tulleiden ongelmien ratkaisuun hankkeessa pyrittiin välittämällä toimenpide-ehdotuksia kummankin maan viranomaisille ja päättäjille.Perustiedot


Lyhenne

Kauppakamarit yritysten tukena Venäjällä

Hankkeen kokonaiskesto

2004-12-01 - 2007-04-30

Kokonaiskustannukset / Ohjelmarahoitus

280 610 € / 196 427 €


Päätoteuttaja

Oulun kauppakamari
Päätoteuttajan kotisivu

Partnerit

Karjalan tasavallan kauppa- ja teollisuuskamari
Pohjois-Karjalan kauppakamari
Oulunseutu yrityspalvelut
Josek Oy
Keti Oy
Koillismaan Kehitys Oy