< Takaisin hankkeisiin

CETIA – Coastal environment, technology and innovation in the Arctic (KO187)
Rahoitusohjelma Kolarctic ENPI 2007-2013

Hankkeen tavoite

CETIA:n tavoitteena oli lisätä tietoa ja uusia ratkaisuja ympäristöön liittyvien haasteiden kohtaamiseen Barentsin alueella. Tätä tarkoitusta varten, CETIA kehittää -uusia lähestymistapoja rannikkoympäristön tilan seurantaan -uusia teknologioita biopuhdistukseen, sekä -perustaa alan akateemiseen koulutukseen kansainvälistä yhteistyötä

Keskeiset toimenpiteet

Luennoitsijoiden vaihto ”Turvallisuus ja ympäristön hallinta”-maisterikursseilla Maisteriohjelman kehittäminen ”Ympäristön hallinta arktisella alueella” Tutkimus- ja kehitysselvityksiä seuraavista aiheista: - Rannikon ekosysteemien haavoittuvuus – vaihtoehtoisten metodien vertailu - Keinotekoiset imeytysaineet - leviin perustuvat biopuhdistusmenetelmät - öljypäästöjen biopuhdistukseen käytettyjen mikrobiyhdyskuntien seurantaan tarkoitettujen molekyylipohjaisten ratkaisujen kehittäminen - keinotekoisten imeytysaineiden ja leviin perustuvien biopuhdistusmenetelmien riskit, luotettavuus ja toteuttamiskelpoisuus - kuningasrapu öljysaasteiden seurannan indikaattorilajina

Hankkeen tulokset

Hanke on tehnyt teknologisia innovaatioita jotka koskevat öljypäästöjä ja koskevat erityisesti arktisen alueen rannikoita. Se päätyi integroituun lähestymistapaan johon kuuluu erikoistuneita osioita ympäristötieteiden, teknologian, innovaatioiden ja koulutuksen aloilla. Erityishuomio kohdistettiin öljypäästöihin. biopuhdistusmenetelmiin, rannikkoluonnon seurantaan ja turvallisuuskoulutukseen.Perustiedot