< Takaisin hankkeisiin

Castle to Castle (SE280)
Rahoitusohjelma Kaakkois-Suomi - Venäjä ENPI 2007-2013

Hankkeen tavoite

Projektin yleisenä tavoitteena on luoda kansainvälisesti arvostettu Castle to Castle -kulttuurireitti Suomen ja Venäjän linnojen välille sekä siihen liittyvä asiantuntija- ja yrittäjäverkosto.

Keskeiset toimenpiteet

- Kulttuuriturismin ja liike-elämän toimijoiden verkostoituminen - Asiantuntijoille ja yrittäjille suunnatun kulttuuriperinnön tulkintaan ja kulttuuriturismituotteisiin liittyvän koulutuskokonaisuuden valmisteleminen - Castle to Castle -teeman ympärille rakennettujen tapahtumien, toimenpiteiden, julkaisujen ja tuotteiden kehittäminen - Sähköisen tietokannan suunnittelu ja perustaminen

Hankkeen tulokset

Hankkeeseen osallistui yhteensä viisi linnaa ja linnoitusta Kaakkois-Suomesta sekä kuusi Leningradin alueelta Venäjältä. Ne muodostavat Castle to Castle kulttuurimatkailuverkoston. Hankkeeseen osallistuneista sekä muista alueiden linnoista ja linnoituksista on saatavilla kattava esittely niitä varten kehitetystä verkkopalvelusta www.fort-forum.org. Hankkeessa tuotettiin aineistoa, joka tukee myös linnaverkoston tulevaa markkinointia: yleisiä info-pisteitä viiteen linnaan sekä tunnistettava tuoteperhe, joka sisältää vuosittain järjestettävän Linnapäivän ja muita tapahtumia, julisteita, kirjoja jne. Lisäksi museoalan asiantuntijoille ja yrittäjille järjestettiin linnojen perinnön tulkintaan keskittynyt yliopistotason valmennusohjelma Castle to Castle Heritage Interpretation, josta valmistui hankkeen aikana 39 asiantuntijaa.Perustiedot


Lyhenne

Castle to Castle

Hankkeen kokonaiskesto

2011-04-21 - 2014-04-20

Kokonaiskustannukset / Ohjelmarahoitus

1 349 179 € / 1 073 317 €


Päätoteuttaja

Itä-Suomen yliopisto
Päätoteuttajan kotisivu

Partnerit

Museovirasto
Leningradin alueen kulttuurikomitea
Pietarin historian museo
Lappeenrannan kaupunki