< Takaisin hankkeisiin

Border research, building a Russian network of border know-how for EU & Russia
Rahoitusohjelma Euregio Karelia naapuruusohjelma 2001-2006

Hankkeen tavoite

Hankkeen päätavoitteena oli vahvistaa Joensuun ja Petroskoin asemaa eurooppalaisen rajatutkimuksen ja rajaosaamisen keskuksina.

Keskeiset toimenpiteet

• Kolmen pilottihankkeen luotsaaminen raja-alueiden ja raja-alueyhteistyön roolin ja pääsuuntien sekä kunnallis- ja keskushallinnon muutosten tarkastelemiseksi • Projektitapaamisten ja workshoppien ja seminaarien järjestäminen, EU:n rajoihin ja raja-alueisiin liittyvien aiheiden esittely • Yhteistyö Pietarissa, Tartossa ja Kaliningradissa toimivien rajatutkimusyksikköjen ja raja-alueyhteistyökeskusten kanssa Joensuun ja Petroskoin profiloimiseksi eurooppalaisen rajatutkimuksen keskuksiksi, • Venäjä-verkoston rakentaminen rajatutkijoiden kansainvälisissä konferensseissa, • Hankerahoitushakemusten valmistelu ja tutkimusprosesseihin osallistuminen, • Useiden julkaisujen tuottaminen EU:n ja Suomen rajapolitiikkaan liittyvästä problematiikasta ja raja-alueyhteistyöstä.

Hankkeen tulokset

Hanke toteutti Petroskoissa 3 pilottihanketta, joissa tarkasteltiin raja-alueiden ja raja-alueyhteistyön roolia ja muutoksia kunnallis- ja keskushallinnossa sekä raja-alueyhteistyöstä käytävän keskustelun pääsuuntia venäläisessä lehdistökeskustelussa. Hankkeen aikana järjestettiin useita projektitapaamisia ja workshoppeja, joissa esiteltiin Petroskoin pilottihankkeiden tuloksia ja etenemistä. Hanke osallistui kahden Koli Border Forum -seminaarisarjaan kuuluvan seminaarin järjestelyihin. Lisäksi hankkeen tutkijat esitelmöivät EU:n rajoihin ja raja-alueisiin liittyvistä aiheista erilaisissa seminaareissa ja tutkijatapaamisissa. Joensuun ja Petroskoin profiloimiseksi eurooppalaisen rajatutkimuksen keskuksiksi hanke teki yhteistyötä ja loi yhteisen tutkimusohjelman Pietarissa, Tartossa ja Kaliningradissa toimivien rajatutkimusyksikköjen ja raja-alueyhteistyökeskusten kanssa. Kattavamman rajatutkimuksen Venäjä-verkoston rakentamisen perustana olivat rajatutkijoiden kansainvälisissä konferensseissa ja yhteisten tutkimusaloitteiden valmistelussa syntyneet yhteydet: hankkeen tutkijat osallistuivat useiden hankerahoitushakemusten valmisteluun ja toimivat aktiivisesti eri tutkimusprojekteissa (esim. EXLINEA -hanke ja Suomen Akatemian Venäjä -ohjelma). Lisäksi hanke organisoi tutkimusryhmän ja haki rahoitusta EU:n, EU:n hakijamaiden ja Venäjän raja-alueisiin kohdistuvalle kansainväliselle yhteistutkimukselle. Hankkeen aikana toteutettiin lehdistöaineistoon perustuva selvitys, jossa analysoitiin EU:n ja Suomen rajapolitiikkaan liittyvää problematiikkaa Venäjän rajalla sekä tuotettiin useita muita julkaisuja Joensuun yliopiston opetushenkilökunnan ja muiden alan kouluttajien käyttöön. Hanke myös kokosi Euregio Kareliaa ja eurooppalaista raja-alueyhteistyötä käsitteleviin artikkeleihin perustuvan kirjan. Projektin loppujulkaisu käsitteli laajasti rajan problematiikkaan liittyviä kysymyksiä Pohjois-Karjalassa, Suomessa ja EU:ssa. Hanke toimi tiiviissä yhteistyössä rajaosaamiskeskushanke NEBEX:in kanssa.Perustiedot


Lyhenne

Hankkeen kokonaiskesto

2002-01-01 - 2004-08-31

Kokonaiskustannukset / Ohjelmarahoitus

165 721 € / 160 538 €


Päätoteuttaja

Joensuun yliopisto
Päätoteuttajan kotisivu

Partnerit

Karjalan tiedekeskus
Petroskoin valtionyliopisto
Karjalan Pedagoginen yliopisto