< Takaisin hankkeisiin

Border Region Cooperation Centre of Koillismaa
Rahoitusohjelma Euregio Karelia naapuruusohjelma 2001-2006

Hankkeen tavoite

Koillismaan raja-alueyhteistyökeskus -hankkeessa haluttiin kehittää elinkeinoelämän palveluita rajanylittävän yhteistyön näkökulmasta ja tukea kansainvälisen rajanylityspaikan valmistelua, avaamista ja ylläpitämistä. Samalla haluttiin auttaa yrittäjiä, yhteisöjä ja viranomaisia kehittämään toimintaansa siten, että ne saisivat mahdollisimman suuren hyödyn kansainvälisen rajanylityspaikan avaamisesta.

Keskeiset toimenpiteet

• Raja-alueyhteistyökeskuksen palvelujen kehittäminen (avustaminen mm. yritysyhteistyössä, yrityssuunnittelussa, markkinointipalveluissa ja niiden kehittämisessä, EU-hanketoiminnassa, vientiyritysten kehittämisessä sekä www-palveluiden ja tietopankkitoiminnan kehittämisessä), • Keskustelutilaisuuksien järjestäminen ja kumppanien etsintä, • Liiketoimintasuunnitelman ja markkinointisuunnitelman laatiminen raja-alueyhteistyökeskusta varten, kehitettyjen palvelujen hinnoittelu • Louhen piirin alueelle matkustaville tarkoitetun oppaan laatiminen, • Seminaarin ja koulutuksen toteuttaminen.

Hankkeen tulokset

Raja-alueyhteistyökeskuksen tuotteita ja palveluita kehitettiin testaten samalla niiden toimivuutta ja kysyntää. Osa toimeksiannoista johti jo hankkeen aikana jatkotoimenpiteisiin ja liikesuhteen käynnistymiseen. Raja-alueyhteistyökeskuksen kautta myös konsultoitiin kolmea tahoa näiden hankehakemuksien valmistelussa. Raja-alueyhteistyökeskusta varten laadittiin liiketoimintasuunnitelma ja markkinointisuunnitelma, hinnoiteltiin projektin aikana kehitetyt palvelut ja laadittiin opas Louhen alueelle matkustaville. Raja-asiamiehen palveluita markkinoitiin hankkeen toimesta ja niitä käytettiinkin hankkeen aikana melko ahkerasti. Toiminnan volyymin ei kuitenkaan katsottu riittävän yksinomaan raja-alueyhteistyökeskukseen perustuvan liiketoiminnan kannattavaan harjoittamiseen, vaan palvelut katsottiin järkevämmäksi tuottaa osana muuta toimintaa (Koillismaan Yrityspalvelukeskus Oy / Naturpolis Oy). Tällä tavoin saatiin myös mukaan lisää kokemusta ja asiantuntemusta. Hankkeen kautta luotiin edellytyksiä Koillismaan kuntien rajasta hyötyvän pienyritystoiminnan ja matkailun kehittämiselle, autettiin yrityksiä käytännön ongelmissa rajakaupassa sekä pyrittiin tehostamaan pienyritysten verkottumista idänkaupan edistämiseksi. Yritysten yhteistyö etenkin matkailun ja metsä- ja puutalouden osalta kehittyikin hyvin. Raja-aseman kansainvälistymisen katsottiin lisäävän kiinnostusta Louhen alueeseen huomattavasti. Hankkeen päättyessä yhä useammat yritykset valmistautuivat toimimaan alueella ja erityyppisille neuvonta- ja konsultointipalveluille arvioitiinkin tulevaisuudessa olevan yhä enemmän kysyntää. Kuusamo-Suoperä raja-aseman kansainvälistämisen edistämiseksi käynnistettiin oma hanke.Perustiedot


Lyhenne

Border Region Cooperation Centre of Koillismaa

Hankkeen kokonaiskesto

2001-10-01 - 2004-05-31

Kokonaiskustannukset / Ohjelmarahoitus

234 293 € / 163 209 €


Päätoteuttaja

Koillismaan Kehitys Oy
Päätoteuttajan kotisivu

Partnerit

Louhen piirihallinto
Koillismaan seutukunta
Kuusamon kaupunki