< Takaisin hankkeisiin

Boosting Forest Cluster SME Business in two Karelias (KA4002)
Rahoitusohjelma Karelia CBC 2014-2020

Hankkeen tavoite

Hankkeen yleinen tavoite on tukea kasvavaa pienten ja keskisuurten yritysten rajanylittävää liiketoimintaa. Erityistavoitteena on lisätä metsäsektorin pienten ja keskisuurten yritysten rajanylittävää liiketoimintaa ja yhteistyötä.

Keskeiset toimenpiteet

- Metsäpalvelujen välitykseen liittyvän liiketoimintamallin luominen rajanylittävälle liiketoiminnalle. Analyysi suomalaisten metsäpalvelujen soveltuvuudesta Venäjän olosuhteisiin ja metsäpalvelujen vientimahdollisuuksien testaaminen Suomesta Venäjän Karjalaan. Rajanylittävien metsäpalvelutarpeiden ja -mahdollisuuksien kartoittaminen pienten ja keskisuurten yritysten liiketoiminnan lisäämiseksi, esimerkiksi käyttämällä tilapäistä venäläistä työvoimaa Suomessa. Liiketoimintamallit, riskit ja toimintaan liittyvät erityispiirteet (normit) analysoidaan ja metsäpalvelupotentiaali arvioidaan; - Metsätietoon perustuvien palveluiden tuottaminen. Koulutuspaketit tarjoavat teoriaan ja käytännön taitoihin perustuvia valmiuksia Petroskoin koulutuskeskuksessa. Koulutukseen liittyviä toimintoja järjestetään rajan molemmin puolin. Koulutuksen sisältö kattaa puuntuotannon kaikki vaiheet ja perustuu yritysten tarveanalyysiin; - Uusien palvelujen luominen ajantasaisen ja tarkan metsävarojen nykytilan ja muutostietojen tuottamiseksi. Korkearesoluutioista kaukokartoitustietoa ja miehittämättömien pienkoptereiden tuottamaa tietoa käytetään yritysten ja metsänomistajien erityistarpeisiin, joita voivat olla puustovauriot, harvennus- ja uudistamisalueiden tarkastukset, puustoon laatuun liittyvät tiedot, korjuupalstojen saavutettavuus- ja olosuhdetiedot ja metsäalueiden kulkukelpoisuustiedot

Hankkeen tuloksetPerustiedot


Lyhenne

Bofori

Hankkeen kokonaiskesto

2018-10-08 - 2022-12-31

Kokonaiskustannukset / Ohjelmarahoitus

650 000 € / 585 000 €


Päätoteuttaja

Luonnonvarakeskus
Päätoteuttajan kotisivu

Partnerit

Riveria-Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Karjalan metsäntutkimuslaitos
Zapkarelles Oy
Suomen metsäkeskus
Petroskoin valtionyliopisto