< Takaisin hankkeisiin

BLESK (SE178)
Rahoitusohjelma Kaakkois-Suomi - Venäjä ENPI 2007-2013

Hankkeen tavoite

Projektin pääasiallisena tavoitteena on kehittää ja toimeenpanna Kaakkois-Suomen ja Venäjän raja-alueella kestäviä yhteistyömalleja, joiden avulla voidaan lisätä raja-alueella toimivien pienten ja keskisuurten sekä uusiutuvan energian alalla toimivien yritysten yleistä kilpailukykyä.

Keskeiset toimenpiteet

- Paikallisten pk- yritysten vientitaitojen kehittäminen järjestämällä heille kansainvälistymiskoulutusta ja tuottamalla päivitettyä materiaalia ja oppaita kansainvälisestä liiketoiminnasta. - Yli kymmenen pilottiprojektin toteuttaminen, joissa tarkoituksena oli mukanaolevien yritysten uusille liiketoimintamarkkinoille pääsy tai senhetkisten vientitoimenpiteiden laajentaminen. Projekteissa oli mukana niin suomalaisia kuin venäläisiä pk- yrityksiä. - Yritystoiminnan tukipalveluiden lisäkapasiteetin rakentaminen paikallisille ja eurooppalaisille asiakkaille raja-alueella sekä venäläisen liiketoimintakeskus Rubiconin avaaminen Kotkassa. - Uusiutuvan energiasektorin informatiivisten, psykologisten, taloudellisten, lainsäädännöllisten ja teknisten kehittämisesteiden voittaminen Suomessa ja Venäjällä. - Tuulienergiaklusterin kehittämisen tukeminen raja-alueella. - Pilottiprojektin, jonka aiheena oli ensimmäisen tuulienergiapuiston toteuttaminen Pietarin tai Leningradin alueella, suunnittelun loppuunsaattaminen.

Hankkeen tulokset

Hankkeessa toteutui yli sadan yrityksen kouluttautuminen ja verkostoituminen seminaareissa ja työpajoissa sekä yli kymmenen uusiin liiketoimiin ja uusille markkinoille suunnatun pilottiprojektin toteuttaminen. Hankekumppanit osallistuivat myös IT-alan Start Up -yrityksille suunnatun kansainvälisen Web Ready -innovaatiokilpailun järjestämiseen Venäjällä. Web Ready -kilpailun yhteydessä järjestettiin lisäksi uusi Game Ready -kilpailu pelialan Playa-verkoston markkinoimiseksi. Hankkeen myötä laajennettiin myös raja-alueella tarjottavia, paikallisille ja eurooppalaisille asiakkaille suunnattuja liiketoiminnan tukipalveluja palveluneuvojien verkostoitumisen, arvioinnin ja koulutuksen avulla. Kotkaan perustettiin venäläisen liiketoiminnan Rubicon-keskus, Yhteistyötä tehtiin myös venäläisen tuulienergiayhdistyksen (Russian Association of Wind Power Industry) kanssa, minkä lisäksi hankkeessa analysoitiin uusiutuvan energian sektorin markkinatilannetta Venäjällä. Hankkeessa selvitettiin mahdollisuuksia hyödyntää tuuli- ja bioenergian lähteitä raja-alueella, mihin liittyen laadittiin käytännön ohjeita uusiutuvaa energiaa tuottaville yrityksille.Perustiedot


Lyhenne

BLESK

Hankkeen kokonaiskesto

2011-03-23 - 2014-03-22

Kokonaiskustannukset / Ohjelmarahoitus

1 711 028 € / 1 197 498 €


Päätoteuttaja

Cursor Oy. Kotka-Hamina seudun kehittämisyhtiö
Päätoteuttajan kotisivu

Partnerit

Pietarin yritystoiminnan kehittämissäätiö
Teknologiapuisto yhtiö, Pietari
Pietarin valtiollinen polytekninen yliopisto
Venäjän tuulivoimateollisuuden järjestö
Kymenlaakson ammattikorkeakoulu