< Takaisin hankkeisiin

Bioindicator monitoring of air in North Karelia
Rahoitusohjelma Interreg II Karjala 1996-1999

Hankkeen tavoite

Hankkeessa selvitetään bioindikaattorimenetelmin pääasiassa Pohjois-Karjalan paikallisten päästölähteiden ja Karjalan tasavallan ilmapäästöjen levinneisyyttä ja vaikutuksia Pohjois-Karjalan luonnossa sekä ilman laadun muutoksia aikaisempiin tutkimuksiin verrattuna. Tutkimus painottuu mäntyjen runkojäkäläkartoitukseen, jota täydennetään tarvittaessa sammalien tai jäkälien rikki- tai raskasmetallimittauksilla. Saatuja tietoja hyödynnetään mm. Pohjois-Karjalan bioindikaattoriseurannan pisteverkon sijoittamisessa ja vertailtaessa Pohjois-Karjalan paikallisten päästöjen ja kaukokulkeuman vaikutusta.

Keskeiset toimenpiteet

Hankkeen tuloksetPerustiedot


Lyhenne

Pohjois-Karjalan ilman bioindikaattoriseuranta

Hankkeen kokonaiskesto

1998-02-01 - 1999-12-31

Kokonaiskustannukset / Ohjelmarahoitus

87 458 € / 34 731 €


Päätoteuttaja

Pohjois-Karjalan ympäristökeskus
Päätoteuttajan kotisivu

Partnerit