< Takaisin hankkeisiin

Big Music for Small Cities (KA9031)
Rahoitusohjelma Karelia CBC 2014-2020

Hankkeen tavoite

Hankkeen tarkoitus on parantaa yhteistyötapoja musiikin esittämisen ja edistämisen alalla pyrkimällä lisäämään rajat ylittävää osaamista ja monialaisia aloitteita.

Keskeiset toimenpiteet

-Kulttuurialan toimijoiden verkostojen parantaminen vaihdon, koulutuksen ja yhteisen markkinointistrategian avulla; -Parannetaan hankkeessa mukana olevien kulttuurialan luovien yritysten ammatillista asiantuntemusta ja käytännön työkaluja ohjelman kehittämisavun avulla; -Käytännön kokemuksen hankkiminen rajat ylittävään ja sektorien väliseen yhteistyöhön perustuvien aloitteiden toteuttamisesta.

Hankkeen tuloksetPerustiedot


Lyhenne

Big Music for Small Cities

Hankkeen kokonaiskesto

2020-02-01 - 2022-03-31

Kokonaiskustannukset / Ohjelmarahoitus

551 172 € / 496 054 €


Päätoteuttaja

Karjalan tasavallan festivaalien ja kulttuuritapahtumien johtokunta
Päätoteuttajan kotisivu

Partnerit

Karjalan valtiollinen filharmonia
Joensuun kaupunki, kulttuuripalvelut;
Karjalan tasavallan kulttuuriministeriö