< Takaisin hankkeisiin

BEAC Children and Youth At Risk in the Barents region 2012 – 2015 (KO466)
Rahoitusohjelma Kolarctic ENPI 2007-2013

Hankkeen tavoite

Hankkeen yleistavoitteena on edistää kestävää sosiaalista ja taloudellista kehitystä Barentsin alueella, parantamalla kohderyhmien elinolosihteita. Erityistavoitteet: 1. Perheiden tukeminen tarjoamaan riittävä hoito ja tuki lastensa kasvatuksessa. Positiivisen vanhemmuuden ohjelmat. 2. Muodostaa ja varmistaa sosiaalisen hyvinvoinnin, terveyden ja koulutuksen korkeatasoinen osaaminen 3. Kohderyhmien palveluiden tehostaminen 4. Hankkeen näkyvyys 5. Toimenpiteiden koordinointi Barentsin alueella 6. Edistää Barentsin alueella demokraattista kehitystä 7. Vahvistaa ihmisoikeuksien asemaa ohjelma-alueella 8. Parantaa olemassa olevaa verkostoa ja lisätä lastensuojelun tiedon vaihtoa Barentsin alueella

Keskeiset toimenpiteet

Verkostotoimet: Hanke on jatkanut verkostojen perustamista ja ylläpitoa - sosiaali- ja terveyssektorilla; paikallisten viranomaisten ja laitosten kesken - asiantuntijaryhmien ja asiaankuuluvien organisaatioiden välillä, jotka toimivat alueella lasten ja nuorten suojelun alalla - järjestäen vuosittaista lasten oikeuksien valvontaa koskevaa konferenssia Barentsin alueella Viestintätoimet: Hanke on järjestänyt yhteisiä tiedotusseminaareja ja konferensseja ja ylläpitänyt CYAR-hankkeen nettisivuja. Tiedon keräys: Hanke on seurannut elinolosuhteiden kehittymistä keräten tilastotietoa, ja päivittänyt metodien ja interventioiden luetteloa. Osaamisen kehittäminen ja kohderyhmiin kohdistuvat toimet: Ammattilaisia on koulutettu uusiin metodeihin joilla on dokumentoitu vaikutus. Ammattilaiset ovat toteuttaneet metodeja / ohjelmia lasten ja perheiden keskuudessa. Asiamiesten kanssa yhteistyössä hanke on edistänyt lasten oikeuksien toteutumista Barentsin alueella.

Hankkeen tulokset

Hanke on osoittanut lastensuojelun menetelmien ja osaamisen kehittämisen tarpeen. Se on levittänyt tietoa lastensuojelun ja perheiden hyvinvoinnin edistämisen menetelmistä. Hankkeen toimenpiteisiin, kuten koulutukseen ja konferensseihin on osallistunut yli 3000 henkilöä. Tämä ilmenee mm. lasten ja nuorten oikeuksia koskevan keskustelun lisääntymisenä alueella.Perustiedot


Lyhenne

BEAC

Hankkeen kokonaiskesto

2012-10-02 - 2015-10-01

Kokonaiskustannukset / Ohjelmarahoitus

1 858 266 € / 1 495 347 €


Päätoteuttaja

Regional Office for Children, Youth and Family Affairs, Northern Norway (Bufetat region nord)
Päätoteuttajan kotisivu

Partnerit

Government of the Arkhangelsk region
Government of the Murmansk region
University of Oulu
Regionförbundet Västerbottens län
Government of the Republic of Karelia