< Takaisin hankkeisiin

Barents Mediasphere (KO436)
Rahoitusohjelma Kolarctic ENPI 2007-2013

Hankkeen tavoite

Hankkeen tavoitteena oli parantaa rajat ylittävää yhteistyötä ja tiedon kulkua Barentsin alueella. Hanke pyrki parantamaan joustavia yhteistyömekanismeja Barentsin alueen tiedotusvälineiden välille.

Keskeiset toimenpiteet

- Barentsin alueen näkyvyyden lisääminen: Barentsin aluetta koskevan tiedon tarpeen tunnistaminen Barentsin aluetta koskevan oppaan tekeminen eurooppalaisille toimittajille Barentsin aluetta koskevan tiedon yhdistäminen sirkumpolaarista aluetta koskevaan informaatioon Barentsin aluetta koskevien tiedotustilaisuuksien järjestäminen Barentsin alueen näkyvyyden seuranta Pohjoismaissa - Barentsin alueen päätoimittajien foorumin perustaminen - alueella työskentelevien journalistien Barentsin aluetta koskevan tiedon lisääminen, järjestämällä koulutustilaisuuksia ja lyhytkursseja - alueen journalistien kannustaminen mukaan olemassa olevaan Barents Press-verkostoon - uutisten ja human interest-materiaalin tuottaminen - olemassa olevien verkkosivujen kuten barentsinfo.org kehittäminen - rajat ylittäviä avioliittoja käsittelevän dokumentin tuottaminen - uutismateriaalin tuottaminen - käytännön avun, eli esim työtilan ja –välineiden sekä muun avun tarjoaminen alueella vierailevien toimittajien käyttöön

Hankkeen tulokset

Hanke on edistänyt toimittajien välisiä kontakteja rajan yli: tarjonnut toimittajaopiskelijoille ja toimittajille mahdollisuuden tutustua naapurimaan alueisin yleisesti sekä naapurimaassa työskentelevien kollegojen työstä. Tämä on tärkeää taustatietoa toimittajille jotka kirjoittavat Barentsin alueen yhteistyöhön ja yleisemmin rajat ylittävään yhteistyöhön liittyvistä aiheista. Hanke on myös lisännyt alueella toimivien mediatalojen välistä yhteistyötä. Toimittajat (mukaan lukien alueen ulkopuolella toimivat toimittajat) ovat saaneet lisää mahdollisuuksia alueella toimimiseen.Perustiedot


Lyhenne

Hankkeen kokonaiskesto

2012-08-25 - 2014-12-24

Kokonaiskustannukset / Ohjelmarahoitus

899 730 € / 809 757 €


Päätoteuttaja

Arctic Centre, University of Lapland
Päätoteuttajan kotisivu

Partnerit

State Television and Radio Broadcasting Company “Murman
The Norwegian Barents Secretariat, represented by BarentsObserver