< Takaisin hankkeisiin

Barents Cultural Co-Production Network (KO188)
Rahoitusohjelma Kolarctic ENPI 2007-2013

Hankkeen tavoite

Hankkeen yleistavoitteena oli edistää yhteistyötä ja yhteydenpitoa kulttuurilaitosten välillä, tukea kulttuurista monimuotoisuutta ja kulttuuri-identiteettejä Barentsin alueella. Hanke perustaa yhteistuotantoverkoston ja tulee yhteistyötä kulttuurituottajien ja heidän tukiverkostojensa kesken. Monenvälisen kultturintuottajien verkoston odotetaan pitkällä aikavälillä kannustavan toimintaa ja johtavan yhteisten tapahtumien ja tapaamisten määrän ja näissä vierailevan yleisön määrän kasvamiseen.

Keskeiset toimenpiteet

Kokouksissa, seminaareissa ja sisäisessä viestinnässä, hanke on kartoittanut kiinnostuksen kohteita; mitä kulttuurituotteita haluttaisiin saada aikaan yhteistyössä? Se on kartoittanut mahdollisia yhteistyöhön osallistujia. Hanke kehitti konkreettisen toimintasuunnitelman vuosille 2012-2015, jossa kulttuurituotantoa ja kansainvälistä yhteistyötä tuetaan ja kehitetään Barentsin alueella.

Hankkeen tulokset

Hanke on luonut uusien kontaktien verkoston, yhteistyöalueita ja uusia hankkeita, kultturilaitosten, taiteentekijöiden, ja yrittäjien kesken. Yksi keskeinen tulos on projektisuunnitelma ”New Horizons” joka rahoitettiin myöhemmin Kolarctic ENPI CBC-ojelmasta. Yksittäiset, henkilökohtaiset kontaktit osallistujien välillä ovat lisänneet ideoiden ja tiedon vaihtoa sekä muuta yhteistyötä taiteilijoiden välillä.Perustiedot


Lyhenne

Hankkeen kokonaiskesto

2011-04-01 - 2012-03-31

Kokonaiskustannukset / Ohjelmarahoitus

171 645 € / 150 310 €


Päätoteuttaja

Norrbotten Regional Museum (unit of the Norrbotten County Council
Päätoteuttajan kotisivu

Partnerit

Arts Council of Lapland
Department of Culture, Regional Government of Murmansk Region
Aine Art Museum