< Takaisin hankkeisiin

Barents Business, Trade and Investment Development
Rahoitusohjelma Euregio Karelia naapuruusohjelma 2001-2006

Hankkeen tavoite

Hanke perustui Barentsin Euroarktisella alueella toteutettuun kauppakamarien väliseen yhteistyöhön. Tässä hankkeessa oli tarkoituksena määritellä ja kirjata alueella toimivien ja toimintaa suunnittelevien yritysten näkökulmasta liiketoimintamahdollisuuksia ja liiketoimintaa vaikeuttavia tekijöitä.

Keskeiset toimenpiteet

• Hankkeessa selvitettävien yritysten liiketoimintaympäristöön vaikuttavien asioiden jakaminen kolmeen osioon: yritys-, vero-, ja investointilainsäädäntö, tulli- ja rajanylitys, sekä logistiikka ja liikenne, työryhmien muodostaminen kolmen osion pohjalta, • Haasteiden ja mahdollisuuksien analysoiminen työryhmissä, • Aloitteiden tekeminen päättäjille ja rahoittajille, • Kokousten järjestäminen, seminaarien toteuttaminen Karjalan tasavallan kauppa- ja teollisuuskamarin ja Petroskoin kauppakamarin kanssa, • Muiden toimijoiden verkottaminen Venäjän kaupan suhteen.

Hankkeen tulokset

Tulli- ja rajatyöryhmän työ keskittyi ongelmiin, jotka liittyivät tullausarvojen määrittelyyn, tullideklaraatioiden käsittelyyn, tullin aukioloaikoihin ja muihin mm. jonotukseen vaikuttaviin käytäntöihin tullissa. Yritys-, vero- ja investointityöryhmän huomio kohdistui investointien ja tuotannollisen toiminnan aloittamiseen Venäjällä. Esille nousivat tuotannollisten toimitilojen etsiminen ja rakentaminen, investointien vaatima infrastruktuuri, työvoiman saatavuus sekä investointiprosessin sopimusmenettelyt. Huomiota kiinnitettiin myös tiedonsaantiongelmiin lakimuutoksista ja viranomaismääräyksistä. Logistiikka- ja liikennetyöryhmä listasi seurattaviksi tapauksiksi Lietmajärvi–Kotskoma-oikoradan avaamisen kaupalliselle liikenteelle, viitoituksen ja opastuksen kehittämisen Karjalan tasavallassa, liikenteen taukopaikkojen kehittämisen Venäjällä, lentoliikenteen kehittämisen Oulu–Rovaniemi–Murmansk välillä ja suorien valokaapeliyhteyksien kehittäminen rajan yli Kostamukseen. Työryhmät tekivät aloitteita päättäjille ja rahoittajille mm. vientiarvon määrittelystä, varaosien tullauksesta, tiedonhankinnan kehittämisestä ja liikenneratkaisujen eteenpäin viemisestä. Hanke saattoi työryhmien ja työseminaarien kautta yhteen eri alojen yrittäjiä ja auttoi verkostoitumisessa Venäjän kaupan suhteen. Työryhmien omien kokousten lisäksi hanke järjesti neljä työryhmien yhteistä työseminaaria yhdessä Karjalan tasavallan kauppa- ja teollisuuskamarin ja Petroskoin kauppakamarin kanssa: kaksi Kajaanissa sekä yhden Joensuussa ja Petroskoissa. Seminaarit olivat hyviä foorumeja mielipiteiden vaihdolle, keskusteluille ja uusien ideoiden kehittämiselle. Hanke tiivisti kauppakamarien ja yritysten välistä yhteistyötä säännöllisellä yhteydenpidolla ja tiedonvaihdolla ja tehosti yhteydenpitoa suomalaisten ja venäläisten kauppakamarien sekä molempien maiden viranomaisten välillä. Hanke välitti informaatiota Barentsin euroarktiselle kauppakamariverkostolle, toi yritysten Venäjän kaupan kysymyksiä esille Suomen kauppakamarin tasolla ja nosti yritysten kysymyksiä ja ongelmia esille poliittisten päättäjien tasolla, viranomaisten keskuudessa ja yleensä julkisuudessa.Perustiedot


Lyhenne

Barents Business, Trade and Investment Development

Hankkeen kokonaiskesto

2001-07-06 - 2004-10-31

Kokonaiskustannukset / Ohjelmarahoitus

522 748 € / 334 505 €


Päätoteuttaja

Oulun kauppakamari
Päätoteuttajan kotisivu

Partnerit

Pohjois-Karjalan kauppakamari
Pohjoinen kauppa- ja teollisuuskamari
Arkangelin kauppa- ja teollisuuskamari
Karjalan tasavallan kauppa- ja teollisuuskamari
Pietarin kauppa- ja teollisuuskamari