< Takaisin hankkeisiin

Assessing Subcontracting Conditions in the Republic of Karelia
Rahoitusohjelma Euregio Karelia naapuruusohjelma 2001-2006

Hankkeen tavoite

Hankkeen tavoitteena oli kerätä alihankinnasta kiinnostuneille suomalaisille pk-yrityksille niiden tarpeita vastaavaa tietoa potentiaalisista kohdealueista (Pääjärvi, Kostamus ja Sortavala) ja niiden soveltuvuudesta alihankintatuotantoon käytettäväksi hankkeiden valmistelussa ja liiketoiminnassa.

Keskeiset toimenpiteet

• Aineiston keruu alihankintatuotantoon vaikuttavista tekijöistä: tuotantotekijöiden saatavuus, kohdealueilla alihankintatuotantoa harjoittavat yritykset, infrastruktuuri, viranomaiset ja paikallishallinto, yrityksiä ja yritystoimintaa tukevat palvelut, • Hankkeessa selvitettiin pääpiirteittäin myös Venäjän rajavastuuyhtiölain vaatimukset ulkomaalaisten perustamille venäläisille tytäryhtiöille.

Hankkeen tulokset

Hankkeessa koottu aineisto antoi hyvän yleiskatsauksen Venäjälle toimintaa suunnitteleville yrityksille. Kerätyn aineiston perusteella voidaan todeta, että Pääjärven/Louhen, Kostamuksen ja Sortavalan alueet ovat varauksella soveltuvia työvoimavaltaiselle alihankintatuotannolle. Alueet sijaitsevat kansainvälisten rajanylityspaikkojen läheisyydessä ja ne tarjoavat logistisesti ja hallinnollisesti potentiaalisen alueen alihankintatuotannon sijoittumiselle. Etabloituminen hankkeessa käsitellyille alueille ei kuitenkaan onnistu helposti eikä pikavoitolle ole mahdollisuutta muun muassa infrastruktuurin puutteista ja viranomaisbyrokratiasta johtuen. Erityisesti tuotantotiloihin joutuu tekemään mittavia investointeja. Palkkatasoltaan hankkeen kohdealueet ovat edelleen erittäin kilpailukykyisiä. Erityisesti Louhen ja Sortavalan piireissä on runsaasti edullista työvoimaa. Myös aluetta koskevan tiedon puute voi olennaisesti hidastaa päätöksentekoa. Ratkaisu suorasta investoinnista uudelle markkinoille voi olla vaikea ja haastava päätösten tekijöille. Etabloitumishankkeille on kuitenkin tarjolla kokeneiden asiantuntijoiden apua. Alueilla menestyksekkäästi toteutuneet investointihankkeet (mm. PKC Group, Stora Enso) osoittavat, että Suomen lähialueelle etabloituminen voidaan toteuttaa hallitusti ja etabloitumisella voidaan saavuttaa sille asetetut tavoitteet.Perustiedot


Lyhenne

Assessing Subcontracting Conditions in the Republic of Karelia

Hankkeen kokonaiskesto

2006-01-01 - 2007-04-30

Kokonaiskustannukset / Ohjelmarahoitus

56 206 € / 28 098 €


Päätoteuttaja

Ecofoster Oy
Päätoteuttajan kotisivu

Partnerit

Karjalan tasavallan taloudellisen kehityksen ministeriö
Sortavalan kaupungin hallinto
Kostamuksen kaupungin hallinto