< Takaisin hankkeisiin

Arctic Expo Centre – Nuclear-Powered Icebreaker Lenin – ICE (KO344)
Rahoitusohjelma Kolarctic ENPI 2007-2013

Hankkeen tavoite

Hankkeen päätavoite on ollut suunnitella ja toteuttaa tiedo- ja historiallinen näyttely jäänmurtaja Leninille Murmanskissa, sekä luoda yhteisiä näyttelyelementtejä partnereiden kesken. Näyttely keskittyy yhtäältä jäänmurtajiin liittyvän teknologian historiaa, ja toisaalta alueella tapahtuviin muutoksiin joilla on vaikutusta ympäristöön ja yhteisöihin. Hankkeen muut tavoitteet: - kehittää arktista tutkimusta ja teknologiaa koskevaa tiedeviestintää sekä näyttely- ja koulutustoimintaa kouluille ja paikallisille asukkaille - lisätä matkailutoimintaa ja alueen vetovoimaisuutta - edistää rajat ylittävää osaamisen vaihtoa ja asiantuntijoiden liikkuvuutta

Keskeiset toimenpiteet

- Näyttelysuunnittelu Hankkeen pääpartneri Arktinen Keskus valmisti näyttelykäsikirjoituksen vuorovaikutuksessa Polarian ja Rosatomflotin kanssa. Käsikirjoitus toimi lähtökohtana näyttelyn suunnitteluprosessille. Näyttelysunnittelun seuraava vaihe oli sisällön käsikirjoituksen valmistaminen. Myös tämän teki hankkeen pääpartneri, vuorovaikutuksessa hankkeen norjalaisten ja venäläisten kumppanien kanssa. Tähän vaiheeseen sisältyi kirjallisuushaku sekä konsultointia tutkijoiden, tutkimuslaitosten, ja jäänmurtaja Leninillä työskentelevien ja työskennelleiden ihmisten kanssa. -Näyttelyn rakentaminen Näyttelyn fyysiset rakenteet asennettiin jäänmurtaja Leninille kevään 20115 aikana ja valmiit käyttöliittymät asennettiin niihin. Kaikkien kolmen hankkeeseen osallistuneen näyttelykeskuksen yhteiset elementit asennettiin Polariaan ja Arktiseen keskukseen. - opetusohjelmat Hankkeen aikana on luotu 5 erilaista opetuskokonaisuutta. Ne on valmistettu englanninkielisiksi ja jokainen partneri huolehtii niiden kääntämisestä tarpeen mukaan. Opetuskokonaisuudet koskevat lumihiutaleita, jääkarhuja, Jäämerta ja arktista aluetta.

Hankkeen tulokset

Hankkeen tuloksena on nykyaikainen tiedekeskus jonka pääteemana on jäänmurtaminen ja Jäämeri. Näyttely on erityinen siksi että se on suunniteltu ja rakennettu Lenin-aluksenne joka on maailman ensimmäinen ydinkäyttöinen jäänmurtaja. Koko maailman mittakaavassa vastaavia on harvassa. Hankkeen aikana on luotu viisi optuskokonaisuutta. Ne käsittelevät lumihiutaleita, jääkarhuja, Jäämerta ja arktista aluetta. Yksi hankkeen saavutuksista on hankkeen jatkostrategia. Hankkeen aikana on laadittu yhteistyöstrategia, jota varten on oltu yhteistyössä verkostotoiminnan, matkailumarkkinoinnin, hanketoiminnan, tapahtumajärjestämisen ja tiedekeskuksien asiantuntijoiden kanssa. Leninillä oleva näyttely vaikuttaa myös siten että se lisää Murmanskin ja Leninin vetovoimaa matkailukohteena.Perustiedot


Lyhenne

ICE

Hankkeen kokonaiskesto

2012-05-03 - 2015-06-02

Kokonaiskustannukset / Ohjelmarahoitus

1 177 478 € / 1 059 730 €


Päätoteuttaja

Lapin Yliopisto
Päätoteuttajan kotisivu

Partnerit

FSUE Atomflot
Polaria